Skip to content

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Różnorodności Biologicznej w Powsinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 15 grudnia 2020

Data ostatniej aktualizacji: 20 grudnia 2022

Strona została przygotowana tak, aby mógł z niej wygodnie korzystać każdy, niezależnie od używanego urządzenia, systemu operacyjnego czy przeglądarki.

Strona automatycznie dopasowuje się do wielkości ekranu. Można ją bez problemu powiększać. Wystarczy nacisnąć ikonkę znajdującą się w prawym górnym rogu strony.

Po stronie można się poruszać za pomocą myszki lub klawiatury. Klawisz tab przesuwa kursor do poszczególnych elementów nawigacji. Kombinacja shift+­tab cofa kursor na poprzednią pozycję. Po wciśnięciu klawisza enter przejdziesz do wybranej treści. Używaj strzałek „w górę” i „w dół”, aby przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację pod numerem tel. 22 754 26 10, sekretariat@ob.pan.pl.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności (albo dostępu w alternatywnej formie) nie jest możliwe, powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
zapisz się
Godziny otwarcia i cennik
Zobacz w jakich godzinach możesz nas odwiedzić więcej
Wydarzenia w Ogrodzie
Zobacz aktualne wydarzenia w Ogrodzie
więcej