Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zespole Biotechnologii i Mikropropagacji Roślin

Szczegółowe wymagania w ogłoszeniach poniżej:

Wersja polska TUTAJ

Wersja angielska TUTAJ