Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu w Zespole Botaniki Konserwatorskiej

Szczegółowe wymagania w ogłoszeniach poniżej:

Wersja polska TUTAJ

Wersja polska poprawiona TUTAJ

Wersja angielska TUTAJ

Wersja angielska poprawiona TUTAJ

Informacja o wyborze wersja polska TUTAJ

Informacja o wyborze wersja angielska TUTAJ