6 i 27  lipca zapraszamy na tematyczny spacer, podczas którego zostanie omówiony dobór gatunków roślin o jadalnych kwiatach oraz zasady ich zbioru, suszenia i przechowywania do konkretnych celów kulinarnych. Wydarzenie obejmuje przejście do kolekcji, degustację kwiatów roślin rosnących w kolekcji oraz degustację kwiatów z wcześniejszych okresów fenologicznych.
Spacer rozpocznie się o godz. 1o.00, zbiórka przy bud. A – Botanica Cafe & Bistro.

6 i 27 lipca 
godzina 10.00
zapisy : warsztaty@ob.pan.pl

Do udziału upoważnia bilet edukacyjny (37zł/normalny, 27/ulgowy lub karnet)
informacje 607 291 501

Liczba miejsc ograniczona