Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie ogłasza nabór na stanowisko biologa w Zakładzie Botaniki Konserwatorskiej