Na Zgromadzeniu Ogólnym Polskiej Akademii Nauk, które odbyło się 2 grudnia, zostały wręczone nagrody Prezesa PAN sześciu naukowcom. W tym szacownym gronie znalazł się dyrektor naszego Ogrodu – prof. Arkadiusz Nowak – wraz ze współautorem dr hab. Marcinem Nobisem, prof. UJ za wydanie monografii „Illustrated flora of Tajikistan and adjacent areas”, która jest wynikiem badań botanicznych prowadzonych od 15 lat w Azji Środkowej.

Nagroda Prezesa PAN jest przyznawana corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe.