Świadczenie usług odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z terenu Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie