Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz nadzoru urządzeń elektrycznych na rzecz Polskiej Akademii Nauk – Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie