Przetarg na: „Modernizację szklarni adaptacyjnej oraz jej wyposażenia poprzez przebudowę w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski””. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17

Powiększ czcionkę
Kontrast
Przewiń do góry