Wykonanie remontu oświetlenia dróg wewnętrznych na terenie PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie