Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wszystkich branż z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie budowy trzech parkingów dla samochodów osobowych oraz autokarów na terenie PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie