Wydrukowanie oraz dostarczenie albumu o roślinach użytkowych Azji Środkowej