Synteza i dostawa oligonukleotydów do PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie