Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Polskiej Akademii Nauk – Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie