W połowie lipca zespół doświadczonych konserwatorów rozpoczął w willi Janówek prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym plafonie Plejady autorstwa Wojciecha Fangora.

Prace poprzedziło wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania malowidła w świetle widzialnym oraz promieniowaniu ultrafioletowym (UV) i podczerwonym (IR). Następnym etapem były badania laboratoryjne próbek pobranych z warstwy malarskiej i zaprawy plafonu. Specjalistyczne zdjęcia ujawniły warsztat malarski młodego Wojciecha Fangora.

W pierwszej fazie prac malowidło zostało oczyszczone mechanicznie z powierzchniowych zabrudzeń. Drobne łuski i lokalne odspojenia warstwy malarskiej przyklejono do podłoża, następnie całą powierzchnię plafonu zabezpieczono specjalną tkaniną na czas trwania prac prowadzonych przy konstrukcji nośnej stropu.

Z uwagi na znaczną degradację niektórych belek stropu, stanowiącego podłoże nośne plafonu, niezbędne było ich wzmocnienie. Stare, osłabione belki zostały oczyszczone, zdezynfekowane i wzmocnione dodatkowymi elementami drewnianymi. Prace konstrukcyjne i wzmacniające przy elementach stropu prowadzone były pod nadzorem inżyniera konstruktora oraz mykologa.

Po ustabilizowaniu konstrukcji nośnej plafonu możliwe było kontynuowanie prac konserwatorskich przy malowidle. Obecnie konserwatorzy oczyszczają warstwę malarską metodami chemicznymi. Następnie, po wzmocnieniu strukturalnym polichromii, rozpocznie się etap uzupełniania ubytków zaprawy i warstwy malarskiej.

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich planowane jest na koniec października bieżącego roku.

Renowacja plafonu Plejady została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków i Polskiej Akademii Nauk.