Po długich przygotowaniach, z początkiem lipca rozpoczęły się pierwsze prace konserwatorskie w willi Janówek.

Renowacji został poddany plafon pt. „Plejady” namalowanym w 1943 r. przez Wojciecha Fangora na suficie rodzinnego salonu. Monumentalny fresk przedstawia znany gwiazdozbiór Plejady, z mitologii greckiej siedem córek Atlasa, który na rozkaz Zeusa dźwigał sklepienie niebieskie. Zgodnie z wolą Zeusa siostry zostały umieszczone na nieboskłonie, zyskując tym samym nieśmiertelność.

W 2020 r. plafon został wpisany do rejestru MWKZ i od tego momentu rozpoczęto działania zmierzające do renowacji tego zabytku.

Dotacja celowa od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą Warszawie i PAN na działania konserwatorskie i restauratorskie w zakresie willi, potocznie zwanej Fangorówką, została przyznana na początku czerwca. Przewidujemy, że prace potrwają do końca 2022 r.