kierownik
zastępca dyrektora ds. naukowych

prof. dr hab. Arkadiusz Nowak
22 648 38 56 w. 150
a.nowak@obpan.pl

Projekt FlorIntegral
Stanowisko Imię i nazwisko Telefon E-mail
kierownik dr Leszek Trząski 22 754 26 10 l.trzaski@obpan.pl
ekspert merytoryczny prof. dr hab. Jerzy Puchalski 22 648 38 56 w. 224 j.puchalski@obpan.pl
specjalista ds. banku DNA dr Anna Rucińska 22 648 38 56 w. 239 a.rucinska@obpan.pl
laborant banku DNA Elżbieta Szalacha 22 648 38 56 w. 239 e.szalacha@obpan.pl
specjalista ds. banku nasion Maciej Niemczyk 22 648 38 56 w. 218 m.niemczyk@obpan.pl
laborant restytucji Anna Znój 22 648 38 56 w. 239 a.znoj@obpan.pl
samodzielna księgowa Beata Misczyńska 22 648 38 56 w. 206 b.misczynska@obpan.pl
kadrowa Anna Kosoń 22 648 38 56 w. 222 a.koson@obpan.pl

Zespół Kolekcji Flory Polski
Stanowisko Imię i nazwisko Telefon E-mail
kierownik dr Anna Rucińska 22 648 38 56 w. 239 a.rucinska@obpan.pl
st. specjalista Jolanta Podlasiak 22 648 38 56 w. 246 j.podlasiak@obpan.pl
st. specjalista dr Magdalena Bederska-Błaszczyk 22 648 38 56 w. 246 m.bederska@obpan.pl
technik ogrodnik Anna Gasek 22 648 38 56 w. 246 Anna.Gasek@ob.pan.pl
technik ogrodnik Hanna Ranc 22 648 38 56 w. 246

Zespół Kolekcji Roślin Użytkowych
Stanowisko Imię i nazwisko Telefon E-mail
kierownik Konrad Woliński 22 648 38 56 w. 218 k.wolinski@obpan.pl
biolog Małgorzata Paśnik 22 648 38 56 w. 249 m.pasnik@obpan.pl
główny specjalista dr Wiesław Podyma 22 648 38 56 w. 218 w.podyma@obpan.pl
technik ogrodnik Aldona Czerwińska 22 648 38 56 w. 218 a.czerwinska@obpan.pl
technik ogrodnik Ryszard Rawski 22 648 38 56 w. 249 pomologia@obpan.pl
specjalista Anna Zaremba 22 648 38 56 w. 249 pomologia@obpan.pl
specjalista Maciej Niedzielski 22 648 38 56 w. 218 m.niedzielski@obpan.pl

Zespół Kolekcji Dendrologicznych
Stanowisko Imię i nazwisko Telefon E-mail
kierownik mgr inż. Agnieszka Kościelak 22 648 38 56 w. 244 a.koscielak@obpan.pl
kurator Kolekcji róż dr hab. inż. Marta J. Monder 22 648 38 56 w. 229 m.monder@obpan.pl
specjalista ogrodnik mgr inż. Antoni Krzyżewski a.krzyzewski@obpan.pl
specjalista ogrodnik inż. Konrad Wąsik 22 648 38 56 w. 244 k.wasik@obpan.pl
specjalista ogrodnik mgr Stefan Sołtan 22 648 38 56 w. 244 s.soltan@obpan.pl
technik ogrodnik Małgorzata Górecka 22 648 38 56 w. 228 m.gorecka@obpan.pl
technik ogrodnik Ewa Napiórkowska
technik ogrodnik Krzysztof Szkopek
ogrodnik Barbara Molak
ogrodnik Renata Witczak
ogrodnik Robert Sobol
ogrodnik Andrzej Świątkowski
ogrodnik Artur Łącki
ogrodnik Jarosław Fudala

Zespół Botaniki Konserwatorskiej
Stanowisko Imię i nazwisko Telefon E-mail
kierownik prof. dr hab. Arkadiusz Nowak 22 648 38 56 w. 150 a.nowak@obpan.pl
asystent dr Sebastian Świerszcz 22 648 38 56 w. 150 s.swierszcz@obpan.pl
adiunkt dr Marcin Kotowski 22 648 38 56 w. 150 m.kotowski@obpan.pl

Zespół Biotechnologii Konserwatorskiej
Stanowisko Imię i nazwisko Telefon E-mail
kierownik prof. dr hab. Anna Mikuła 22 648 38 56 w. 203, 236 a.mikula@obpan.pl
prof. dr hab. Jan Rybczyński (pracownik emerytowany) 22 648 38 56 w. 213 j.rybczynski@obpan.pl
asystent Małgorzata Grzyb 22 648 38 56 w. 223, 236 m.grzyb@obpan.pl
asystent Wojciech Tomaszewicz 22 648 38 56 w. 223, 236 w.tomaszewicz@obpan.pl

Zespół Genetyki Konserwatorskiej

 

Zespół Ekologii i Biologii Roślin Drzewiastych
Stanowisko Imię i nazwisko Telefon E-mail
kierownik dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN 32 322 62 44 j.jura-morawiec@obpan.pl
adiunkt dr Aneta Helena Baczewska-Dąbrowska 22 648 38 56 w. 230 a.baczewska-dabrowska@obpan.pl

Bank Nasion i Laboratorium Kriokonserwacji
Stanowisko Imię i nazwisko Telefon E-mail
adiunkt, kierownik dr Anna Rucińska 22 648 38 56 w. 239 a.rucinska@obpan.pl
biolog Elżbieta Szalacha 22 648 38 56 w. 239 e.szalacha@obpan.pl
technik Małgorzata Zwierzyńska 22 648 38 56 w. 235 m.zwierzynska@obpan.pl

Laboratorium Zastosowań Biotechnologii i Mikropropagacji Roślin

adiunkt, kierownik

dr Karolina Tomiczak
22 648 38 56 w. 209, 236
k.tomiczak@obpan.pl

Laboratorium Metod Molekularnych

kierownik

dr Małgorzata Targońska-Karasek
22 648 38 56 w. 239
m.targonska-karasek@obpan.pl

Laboratorium Anatomii Roślin
Stanowisko Imię i nazwisko Telefon E-mail
kierownik dr Adam Miodek 32 322 62 44 a.miodek@obpan.pl
specjalista badawczy dr Paweł Kojs 22 754 26 10 p.kojs@obpan.pl
biolog dr Aldona Gizińska 32 322 62 44 a.gizinska@obpan.pl
biolog Katarzyna Galej-Ciwiś 32 322 62 44 k.galej@obpan.pl

Laboratorium Chemii Środowiska

kierownik

Tadeusz Kuc
22 648 38 56, wewn. 231, 240
t.kuc@obpan.pl

Laboratorium Przetwarzania i Akwizycji Obrazów Cyfrowych

kierownik

Jan Marcinkiewicz
22 648 38 56
j.marcinkiewicz@obpan.pl

Przewiń do góry