Skip to content

REGULAMIN SESJI FOTOGRAFICZNYCH

§1.
Wszystkie sesje fotograficzne są płatne, zarówno okolicznościowe, w tym m.in. sesje narzeczeńskie i ślubne, ciążowe, portretowe, rodzinne czy komunijne, jak i komercyjne (takie jak sesje produktowe, modowe, produkcje filmowe).

§2.
Sesje fotograficzne mogą odbywać się pod warunkiem ich wcześniejszego zgłoszenia drogą elektroniczną: sesje@ob.pan.pl. Pisząc do nas, prosimy o podanie: imienia i nazwiska organizatora sesji, telefonu kontaktowego, określenia rodzaju sesji oraz daty i orientacyjnych godzin jej wykonania. Ze względu na prace prowadzone na terenie Ogrodu sesja może odbyć się tylko po otrzymaniu zgody. Kontakt telefoniczny: 22 754 20 00 (pon.-pt. 7.30-15.30). W przypadku sesji okolicznościowych teren udostępniany jest w trybie bez wyłączności.

§3.
Opłata ze sesję okolicznościową (ślubną, narzeczeńską, komunijną, stylizowaną itp.) trwającą do 3 godzin wynosi 250 zł brutto i musi zostać uregulowana przed jej rozpoczęciem w formie przelewu lub w kasie. W tej kwocie zawiera się wstęp do Ogrodu dla maksymalnie 4 osób. Pozostałe osoby biorące udział w sesji zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 60 zł za każdą kolejną osobę powyżej 4. Koszt każdej kolejnej rozpoczętej godziny wynosi 120 zł brutto. W ramach ww. opłaty fotograf może wykonać jedną sesję dla jednego klienta.

§4.
Podczas wykonywania sesji należy mieć ze sobą bilet lub paragon potwierdzający wniesienie opłaty. Wykonywanie sesji bez posiadania odpowiedniej zgody i wniesienia opłaty wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty za sesję oraz opłaty specjalnej w wysokości 300 zł brutto pod rygorem natychmiastowego przerwania sesji i opuszczenia Ogrodu bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztu zakupionych biletów. Wszelkie decyzje w tej materii podejmuje koordynator obsługi odwiedzających lub upoważniony pracownik Ogrodu.

§5.
Dokonując opłaty za sesję, jej uczestnicy automatycznie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu sesji fotograficznych i Regulaminu zwiedzania Ogrodu jak również wszelkich zaleceń pracowników.

§6.
Sesja może odbywać się jedynie w godzinach otwarcia Ogrodu. Godziny sesji odbywającej się w oranżerii muszą zostać podane w zgłoszeniu e-mailowym ze względu na ograniczenia związane z zabiegami konserwacyjno-pielęgnacyjnymi lub innym wykorzystaniem obiektu.

§7.
Sesja fotograficzna może odbywać się jedynie na terenie udostępnionym do zwiedzania. Zabrania się wchodzenia na rabaty kwiatowe, elementy infrastruktury oraz na tereny Ogrodu wyłączone ze zwiedzania.

§8.
Na terenie Ogrodu obowiązuje zakaz zakłócania ciszy i spokoju, spożywania alkoholu, palenia papierosów i stosowania wszelkich używek, poruszania się na rowerach, hulajnogach, wrotkach, rolkach i deskorolkach, wprowadzania zwierząt (poza psami przewodnikami osób niepełnosprawnych), zrywania, niszczenia oraz pozyskiwania jakiegokolwiek materiału roślinnego. Na terenie Ogrodu obowiązuje całkowity zakaz używania dronów.

§9.
Za poczynione zniszczenia odpowiedzialność (w tym odpowiedzialność materialną) ponosi organizator sesji i/lub jej uczestnicy.

§10.
Wszelkie sytuacje sporne rozstrzyga koordynator obsługi odwiedzających lub upoważniony pracownik. Ich decyzje są ostateczne.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: sesje@ob.pan.pl lub 22 754 20 00 (poniedziałek-piątek 7.30-15.30).

INFORMACJA DOTYCZĄCA SESJI KOMERCYJNYCH

Do sesji komercyjnych zaliczane są wszelkie sesje produktowe, modowe i reklamowe (w tym sesje z modelkami) wykonywane na potrzeby lokowania, promowania i sprzedaży produktów oraz usług, zamieszczane zarówno w mediach papierowych (gazetach, magazynach, folderach), jak i na stronach WWW oraz portalach społecznościowych. Do sesji komercyjnych zaliczane są także produkcje filmowe oraz sesje szkoleniowo-warsztatowe i wydarzenia organizowane przez fotografów oraz grupy fotograficzne.

Prosimy o odpowiednio wcześniejsze zgłaszanie chęci ich zorganizowania: agnieszka.deluga@ob.pan.pl, 669 253 565.

Zapraszamy do współpracy!

 

Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
zapisz się
Godziny otwarcia i cennik
Zobacz w jakich godzinach możesz nas odwiedzić więcej
Wydarzenia w Ogrodzie
Zobacz aktualne wydarzenia w Ogrodzie
więcej