SKŁAD RADY NAUKOWEJ 1985 (Kadencja 1984-1986)

Prof. dr Szczepan Pieniążek Przewodniczący

Prof. dr hab. Leszek Kuźnicki Z-a Przewodniczącego

Prof. dr hab. Jerzy Szyrmer Z-a Przewodniczącego

Mgr Krzysztof Głębicki

Dr Janina Andrearczyk

Mgr Stanisław Bielecki

Prof. dr Kazimierz Browicz

Prof. dr Jerzy Buchowicz

Prof. dr Władysław Bugała

Doc. dr Henryk Chmiel

Mgr Waldemar Chmielewski

Prof. dr hab. Zbigniew Gertych

Mgr Inż. Czesław Hodur

Mgr inż. Jan Kłopotowski

Prof. dr Józef Kochman

Doc. dr bab. Bogusław Molski

Prof. dr Aleksander Łukasiewicz

Prof. dr Mirosław Małuszyński

Doc. dr Bogusław Molski

Prof. dr hab. Emil Nalborczyk

Dr. Inż. Jerzy Puchalski

Dr inż. Tadeusz Redjman

Prof. dr Krzysztof Rostański

Red. Zbigniew Siedlicki

Dr Ewa Sawicka

Prof. dr Jan Siuda

Mgr Anna Spiechowicz

Dr inż. Wiktor Święcicki

Dr inż. Jerzy Tumiłowicz

Prof. dr Tomasz Wodzicki

Doc. dr Tadeusz Wolski