SKŁAD RADY NAUKOWEJ 1987 (Kadencja 1987- 1989)

Prof. dr Szczepan Pieniążek Przewodniczący

Prof. dr hab. Leszek Kuźnicki Z-ca Przewodniczącego

Prof. dr hab. Jerzy Szyrmer Z- ca Przewodniczącego

Dr Janina Andrearczyk

Mgr Stanisław Bielecki

Prof. dr Kazimierz Browicz

Prof. dr Jerzy Buchowicz

Prof. dr Władysław Bugała

Doc. dr Henryk Chmiel

Mgr Krzysztof Głębicki

Doc. dr Stanisław Góral

Prof. dr Stefan Jarzębski

Mgr inż. Jan Kłopotowski

Prof. dr Józef Kochman

Prof. dr Aleksander Łukasiewicz

Prof. dr Mirosław Małuszyński

Doc. dr. Bogusław Molski

Prof. dr hab. Emil Nalborczyk

Dr. Inż. Jerzy Puchalski

Prof. dr Krzysztof Rostański

Dr Ewa Sawicka

Prof. dr Jan Siuda

Dr inż. Jerzy Tumiłowicz

Prof. dr Tomasz Wodzicki

Doc. dr Tadeusz Wolski

Mgr inż. Wiesław Gawryś

Mgr Piotr Klim

Dr inż. Czesław Nowicki

Inż. Antonin Styczyński

Dr Jan Rybczyński