Artykuł ukazał się w czasopiśmie Biological Invasions i dotyczy ustalenia statusu taksonomicznego krytycznych gatunków kompleksu Eragrostis pilosa (Poaceae), które różnią się drobnymi i niestabilnymi cechami morfologicznymi (E. albensis, E. amurensis, E. imberbis, E. multicaulisE. pilosa).

Po rozpoznaniu i przeanalizowaniu cech morfologicznych oraz powiązań filogenetycznych wykazaliśmy, że inwazyjny gatunek zasiedlający łachy brzegowe koryta Odry to E. albensis, szeroko rozpowszechniony w Europie Środkowej.

W artykule wykazaliśmy konieczność odróżniania form gruczołowych i bezgruczołowych miłki połabskiej (E. albensis var. scholzianaEragrostis albensis var. albensis). Ten drugi morfotyp rośnie także jako chwast na ścieżkach naszego Ogrodu w Powsinie.

 

Wróbel A., Klichowska E., Baiakhmetov E., Nowak A., Nobis M. 2021. Molecular phylogenetic analysis of the Eragrostis pilosa complex indicates that invasive Eragrostis amurensis is not a component of Central European flora. Biological Invasions doi: 10530-021-02507-6.