Dzięki ogólnokrajowemu projektowi realizowanemu w latach 2010-2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pt. „Ochrona ex situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej – FlorNaturOB” skontrolowano stanowiska, zebrano nasiona 61 gatunków roślin naczyniowych, chronionych, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem z 161 stanowisk naturalnych z całego kraju, by trwale zabezpieczyć ich nasiona w kriobanku w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie. Jedynie w przypadku warzuchy polskiej Cochlearia polonica oraz różanecznika żółtego (azalii pontyjskiej) Rhododendron luteum próbki pobierano na stanowiskach zastępczych. Działaniami objęto m.in. 12 parków narodowych Polski (od Babiogórskiego i Białowieskiego po Tatrzański i Wigierski), liczne rezerwaty, a także dziesiątki populacji nie objętych jakąkolwiek formą ochrony obszarowej. Spośród tych ostatnich, najpilniej wymagających „zabankowania”, wspomnieć można: wzgórze Matyska, mechowiska nad jez. Księżym, moczary w Łosinianach, bagno Pakosław oraz mszary Puścizny Wielkiej.

W ramach projektu u tworzono bazę danych: www.ogrod-powsin.pl/bazadanychFlorNaturOB.pdf oraz opublikowano wydawnictwo popularyzujące cele i wyniki projektu, a także objęte nim gatunki reliktowe i endemiczne. Przy okazji uzupełniono wiedzę nt. biologii spoczynku, kiełkowania oraz długoterminowego przechowywania nasion bez utraty ich zdolności kiełkowania. Projekt „FlorNaturOB” był komplementarny do bliźniaczego „FlorNaturLBG” (2009-2012), poświęconego gatunkom i stanowiskom w zachodniej Polsce. Oba projekty znalazły swoją kontynuację w ramach projektu NFOŚiGW „FlorNaturROBiA”.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA REALIZACJĘ PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udostępniło mechanizm umożliwiający anonimowe zgłaszanie potencjalnych nadużyć i nieprawidłowości w projektach realizowanych przy wsparciu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Mechanizm umożliwia sygnalizowanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail:

nadużycia.POIS@mir.gov.pl lub przez specjalny formularz http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 

Projekt FlorNaturOB
Przewiń do góry