W latach 2013-2015 w wyniku realizacji projektu „Ocena stanu populacji i ochrona ex situ wybranych, dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski – FlorNatur ROBiA” stworzono sieć regionalnych banków nasion i zebrano nasiona 33 gatunków roślin chronionych, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem z 75 stanowisk z terenu całej Polski. Ponadto zebrano i przeanalizowano próbki gleby ze stanowisk, na których dokonano zbioru nasion. Część próbek gleby zabezpieczono w niskich temperaturach. Jednocześnie w ramach projektu utworzono bazę danych usprawniającą wymianę danych nt. aktualnego stanu banków nasion u wszystkich uczestników projektu. Udało się również powiązać nowe regionalne banki nasion z działającymi już wcześniej ogólnopolskimi przy: PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie oraz LBG Kostrzyca. Określono zasady wymiany próbek nasion pomiędzy bankami oraz zasady deponowania wybranych próbek w warunkach kriogenicznych. Dodatkowo powstała rozbudowana strona internetowa projektu (www.robia.pl), na której można znaleźć szczegółowe informacje na temat jego realizacji oraz uzyskanych efektów. Projekty FlorNaturOB oraz FlorNaturROBiA utorowały drogę kolejnem projektowi FlorIntegral.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA REALIZACJĘ PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udostępniło mechanizm umożliwiający anonimowe zgłaszanie potencjalnych nadużyć i nieprawidłowości w projektach realizowanych przy wsparciu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Mechanizm umożliwia sygnalizowanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail:

nadużycia.POIS@mir.gov.pl lub przez specjalny formularz http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 

Projekt FlorNatur ROBiA
Przewiń do góry