W artykule Global functional variation in alpine vegetation (doi: 10.1111/jvs.13000) opublikowanym w Journal of Vegetation Science, prof. Arkadiusz Nowak wraz z zespołem botaników z całego świata pracujących pod kierunkiem Riccardo Testolina, poznali zmienność cech funkcjonalnych roślinności alpejskiej i czynniki środowiskowe ją kształtujące.

Najważniejsze czynniki wpływające na zmienność funkcjonalną gatunków były związane z architekturą ulistnienia i efektywnością fotosytetyczną liści. Wartość funkcjonalnej zmienności była odmienna w różnych regionach biogeograficznych świata, ale niezależna od lokalnego klimatu i strefy roślinności. Takie zależności odnotowano zarówno w odniesieniu do lokalnej puli gatunków jak i zbiorowisk roślinnych. Wpływ środowiskowego i filogenetycznego zróżnicowania na funkcjonalną zmienność roślinności miał porównywalna siłę.

Gatunki roślin występujące w piętrze alpejskim posiadają podobne proporcje kluczowych funkcji życiowych, chociaż daję się zauważyć przewagę tych cech, które związane są z życiem w warunkach stresów i niedoboru zasobów.  Aktualny makroklimat wywiera stosunkowo ograniczony wpływ na roślinność alpejską, mając znaczenie głównie na poziomie zbiorowisk w kombinacji z filogenetycznym zróżnicowaniem. Globalna roślinność alpejska jest funkcjonalnie niezwiązana z piętrami roślinności, w których występuje, wykazując jednocześnie silną funkcjonalną konwergencję pomiędzy regionami.