Wyniki badań klasyfikacyjnych zbiorowisk skalnych regla i piętra pogórza gór środkowo-wschodniego Pamiro-Ałaju i południowo-zachodniego Tian-szanu zostały zaprezentowane przez pracowników PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie w czasopiśmie Plant Biosystems (https://doi.org/10.1080/11263504.2021.1922531).

Na podstawie danych zebranych w latach 2013-2019 udało się opisać 17 nowych zbiorowisk, z których 11 to zupełnie nowe dla nauki zespoły roślinne. Specyfika warunków środowiskowych wraz ze składem gatunkowym opisywanych fitocenoz w piętrze pogórza i regla wschodniej Azji Środkowej i Centralnej powoduje, że badana roślinność charakteryzuje się największym endemizmem spośród wszystkich typów roślinności na badanym obszarze.

 

Nowak A., Świerszcz S., Nowak S., Nobis A., Klichowska E., Nobis M. 2021. Syntaxonomy, diversity and distribution of the vegetation of rock crevices, clefts and ledges in the colline and montane belts of Central Pamir-Alai and western Tian Shan Mts. (Middle Asia). Plant Biosystems – An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology, DOI: 10.1080/11263504.2021.1922531