Numer 1/61/2020 magazynu Polskiej Akademii Nauk „Akademia” z 5 maja 2020 r. w całości poświęcony został Oldze Tokarczuk, a konkretnie jej mowie noblowskiej, po wygłoszeniu której słowo „czułość” zrobiło zawrotną karierę i zaczęło być „przerabiane” i „obrabiane” przez filozofów, artystów, językoznawców, przyrodników przez pryzmat praktyki, doświadczeń i nauk, którymi się zajmują. Czułość jest bowiem wartością uniwersalną i – być  może – najważniejszą postawą, jakiej zarówno pojedynczy człowiek, jak i cały świat najbardziej teraz potrzebuje.

Wśród wielu interesujących treści przeczytać można artykuł dyrektora PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie dra Pawła Kojsa „Ulotne, acz czułe”, w którym autor zastanawia się nad istnieniem, poza czułością świadomą, oczywistą (kiedy obiekt naszej uwagi obdarzamy szczególną atencją i współdzielimy z nim czas i przestrzeń), czułości naturalnej, nieintencjonalnej, tej poza słowami…

Pobierz PDF

lub przeczytaj na http://journals.pan.pl/dlibra/publication/133452/edition/116604/content

Artykuł w wersji anglojęzycznej http://journals.pan.pl/dlibra/publication/135932/edition/118854/content

 

Powiększ czcionkę
Kontrast
Przewiń do góry