W Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej prowadzimy zajęcia biologiczne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży licealnej. Lekcje prowadzone są w oparciu o bazę, jaką stanowi Ogród.

W czasie pandemii zajęcia odbywają się maksymalnie w 20-osobowych grupach. Uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie muszą być w maseczkach.

PROPONOWANE TEMATY ZAJĘĆ

Dla wszystkich grup wiekowych:

Dla najmłodszych:

Dla szkół podstawowych:

Dla szkół ponadpodstawowych:

Zajęcia trwają do 3 godzin zegarowych i w zależności od tematu, składają się z dwóch lub trzech części: pierwszą stanowi prezentacja multimedialna, drugą – warsztaty polegające na własnoręcznym wykonaniu przez uczestników preparatów mikroskopowych – ich obserwacja, analiza oraz szkicowanie. Trzecia część to wycieczka terenowa. Jej tematyka zależy od pory roku i tematu poprzedzających części.

Warsztaty dla przedszkolaków trwają do 2 godzin (dokładny czas trwania zajęć jest uzgadniany z opiekunem grupy podczas zapisywania).

INFORMACJE I ZAPISY

  • tel. 723 615 000
  • e-mail ogrod.edukacja@obpan.pl

Wpłaty za zajęcia należy dokonać najpóźniej na tydzień przed planowanym przyjazdem, jednak nie wcześniej niż na 30 dni przed warsztatami.

Cennik opłat za zajęcia edukacyjne w sezonie 2020/2021 za grupę do 20 osób

kiedy przed godziną 9.00 pomiędzy 9.00-12.00 po godzinie 12.00
przez cały rok w dni powszednie 520,00 zł 620,00 zł 420,00 zł
zajęcia pozasezonowe* 400,00 zł 500,00 zł 300,00 zł

*Zajęcia pozasezonowe odbywają się w lipcu i sierpniu oraz w okresie listopad-luty. Ceny dotyczą wybranych zajęć.

DANE DO PRZELEWU:

  • PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie 02-973 Warszawa, ul. Prawdziwka 2.
  • Konto bankowe: 10 1130 1017 0020 1462 9420 0025.
  • W tytule wpłaty prosimy podać: datę i godzinę zajęćliczbę dzieci oraz nazwę placówki w celu poprawnego zweryfikowania przelewu.
  • Prosimy o przesłanie danych do wystawienia faktury na adres: ogrod.edukacja@obpan.pl.
Powiększ czcionkę
Kontrast
Przewiń do góry