1. Terenowe warsztaty edukacyjne dla grup szkolnych i przedszkolnych

W Ogrodzie prowadzimy zajęcia dla zainteresowanych z różnych grup wiekowych. Zajęcia odbywają się głównie w terenie, więc prosimy uczestników o zabranie odpowiedniego do pory roku obuwia i odzieży, która zbyt łatwo się nie zniszczy. Zachęcamy, by planować nieco dłuższy pobyt w Ogrodzie, dzięki temu po zajęciach będzie można poświęcić czas na rekreację, fotografowanie i zwiedzenie pozostałych części Ogrodu.

Zajęcia mogą być dostosowane do uczestników w różnym wieku. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest połączenie treści dwóch tematów w ramach jednych zajęć, ale z zastrzeżeniem ograniczenia przekazywanych treści.

Zajęcia trwają do 2 godzin zegarowych. W tym czasie mieszczą się wszystkie przerwy potrzebne uczestnikom.

Cennik terenowych warsztatów edukacyjnych dla grup szkolnych i przedszkolnych:

Cennik opłat za warsztaty za grupę do 20 osób
 kiedy kwota
marzec, wrzesień – październik 520 zł
kwiecień – czerwiec 620 zł
luty – listopad, lipiec – sierpień 400 zł
niezależnie od terminu grupy przedszkolne 300 zł
Cennik dopłat do warsztatów w 2022 roku za każdą dodatkową osobę powyżej 20 osób (grupa nie może liczyć więcej niż 30 osób)*
kiedy kwota
marzec, wrzesień – październik 26 zł
kwiecień – czerwiec 31 zł
luty – listopad, lipiec – sierpień 20 zł
niezależnie od terminu grupy przedszkolne 15 zł

* W czasie pandemii zajęcia przewidziane do realizacji głównie w szklarniach nie są organizowane dla grup powyżej 25 osób z opiekunami włącznie.

Od września 2022 proponujemy tematy:

👉 Fazy życia
Spoczynek, przebudzenie wiosenne, pełnia rozkwitu, czas dojrzałości – obserwacja zjawisk zależnych od pór roku. Cykle życiowe roślin różnych gatunków.

👉 Właściwości liści
Blaszka, ogonek, tkanki… Z czego „utkany” jest liść? Zajęcia obejmują praktyczne zapoznanie się z budową morfologiczną i anatomiczną liści różnych gatunków oraz z ich funkcjami. Uczestnicy sprawdzają wytrzymałość mechaniczną liści, poznają podstawowe informacje o procesie rozkładu. UWAGA: w czasie zajęć uczestnicy posługują się ostrymi narzędziami – przy rezerwacji należy poinformować o przeciwwskazaniach, żeby prowadzący mogli przygotować materiał nie wymagający użycia ostrych narzędzi.

👉 Wśród szumiących traw
Budowa i właściwości oraz praktyczne zastosowanie roślin jednoliściennych. Uczestnicy m.in. wyplatają przedmioty z części różnych gatunków traw. Podczas zajęć może zaistnieć potrzeba użycia ostrych narzędzi. UWAGA: przy rezerwacji należy poinformować o obecności uczestników uczulonych na suche trawy i pyłki – prowadzący zmodyfikują sposób prowadzenia zajęć uwzględniając potrzeby takich osób.

👉 Jeżeli zmieni się klimat…
Co rosło, co rośnie, co może pojawić się w przyszłości?

Uczestnicy poznają rośliny, które rosły na terenie obecnej Polski w minionych erach, dowiedzą się, czemu nie przetrwały i czemu znów można je tu uprawiać. Poznają też gatunki, które być może będą tworzyć szatę roślinną po zmianach klimatu.

👉 Mądrzy ludzie żyją w brudzie? – czystość przyrody
Przypomnimy uczestnikom, że podstawowym środowiskiem życia człowieka jest przyroda. Razem spróbujemy odkryć, czemu zwierzęta bez szkody dla zdrowia jedzą „z ziemi” a czasem wraz ziemią. Porozmawiamy o mikrobiomie człowieka i o tym, co nam zagraża, a co nie. Zastanowimy się wspólnie, czy w przyrodzie istnieje „brud”.

👉 Łowcy roślin
Gatunek rodzimy, gatunek obcy; granice ludzkie, granice naturalne, granice zasięgu – uczestnicy zrozumieją te pojęcia i dowiedzą się, kim byli „łowcy roślin”, skąd wzięły się u nas obce gatunki i czemu w efekcie trzeba było podpisać protokół z Nagoi. Wyjaśnimy też, czemu nie zawsze wolno przewieźć rośliny przez granicę

👉 Akademia zmysłów
Zmysły człowieka powstawały jako narzędzia poznawania środowiska przyrodniczego w czasach, gdy roślinność nie stanowiła tylko tła, ale była przestrzenią całego życia człowieka. Obecnie ich funkcje są nieco zredukowane, bo większość ludzi żyje w środowisku sztucznym i w zupełnie inny sposób niż jeszcze 100 lat temu.

Zajęcia mogą być poświęcone treningowi pojedynczych zmysłów lub dotyczyć całego postrzegania zmysłowego.

👉 Ogród botaniczny – czyli właściwie co?
Podczas zajęć wyjaśnimy, czym jest, jak funkcjonuje i jak spełnia swoje zadania ogród botaniczny. A przede wszystkim, jakie to są zadania i kto je wyznacza. Uczestnicy poznają zasady ochrony ex situ, przykłady działań konserwatorskich i prac badawczych.

👉 Świadomy ogrodnik
Jak siać, sadzić, przesadzać; jak mnożyć i dzielić; jak pielęgnować ROŚLINY. Zajęcia obejmują praktyczne ćwiczenia ogrodnicze oraz – zależnie od możliwości poznawczych uczestników – zagadnienia takie jak: kompostowanie, mieszanie podłoży, wpływ ogrodnictwa na stan przyrody, gatunki inwazyjne, rośliny dla alergika

      2. Terenowe warsztaty edukacyjne dla grup innych niż szkolne oraz osób fizycznych

 • Terenowe warsztaty edukacyjne odbywają się przez cały rok, we wszystkie dni tygodnia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 • Grupa może liczyć do 30 uczestników z opiekunami włącznie, nie mniej niż 10 uczestników.
 • W czasie pandemii podczas warsztatów terenowych obowiązuje zachowanie stosownego dystansu, a w części realizowanej w szklarniach – zasłanianie ust i nosa.
 • Umówienie grupy odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia na: ogrod.edukacja@obpan.pl.
 • Warsztaty trwają do 2 godzin zegarowych wraz z przerwami wymaganymi przez uczestników. Realizacja dłuższych warsztatów jest kalkulowana indywidualnie zależnie od tematu i liczby uczestników.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać bilet wstępu edukacyjny w wersji normalnej lub ulgowej określanych wg zasad dla zwykłych biletów wstępu.
  Bilet wstępu edukacyjny normalny – 37,00 zł (34,26 netto + 8% VAT).
  Bilet wstępu edukacyjny ulgowy – 27,00 zł (25,00 netto + 8% VAT).
 • Grupy zorganizowane dla których łączna wartość opłat wyniesie powyżej 450,00 zł brutto zobowiązane są do podania przy rezerwacji danych do wystawienia faktury wraz ze zgodą na przesłanie faktury w wersji elektronicznej i wskazaniem odpowiedniego adresu e-mail.

  3. Warsztaty ogrodnicze, warsztaty rękodzieła i inne warsztaty tematyczne

  • Warsztaty realizowane są przez cały rok, we wszystkie dni tygodnia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Tematy dopasowane są do aktualnego stanu wegetacji roślin.
  • Liczebność grup zależna jest od realizowanego w danym okresie tematu i wskazywana każdorazowo w ogłoszeniu o warsztatach.
  • W czasie pandemii podczas warsztatów terenowych obowiązuje zachowanie stosownego dystansu.
  • Umówienie grupy odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia na: ogrod.edukacja@obpan.pl.
  • Czas trwania warsztatów zależy od tematu i obejmuje w przybliżeniu od 90 do 120 minut.
  • Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni bilet wstępu do Ogrodu (karnet, bilet normalny lub ulgowy, bilet rodzinny) oraz wnieść dodatkową opłatę za warsztaty tematyczne. Prace wykonane podczas warsztatów uczestnicy mogą zabrać ze sobą.

  Koszt warsztatów tematycznych – 30,00 zł brutto (24,39 netto + 23% VAT).

  4. Warsztaty ogrodnicze, warsztaty rękodzieła i inne warsztaty tematyczne

  Ogród Botaniczny może oferować także inne zajęcia edukacyjne w formie warsztatów, spotkań, wykładów i in.; także w ramach indywidualnego dopasowania oferty do potrzeb danego odbiorcy. W takich przypadkach ceny są kalkulowane odrębnie dla danego rodzaju i terminu zajęć.

INFORMACJE I ZAPISY

 • tel. 723 615 000
 • e-mail: edukacja@pan.pl
Przewiń do góry