W Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej prowadzimy zajęcia biologiczne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży licealnej. Lekcje prowadzone są w oparciu o bazę, jaką stanowi Ogród.

W czasie pandemii zajęcia odbywają się maksymalnie w 20-osobowych grupach. Uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie muszą być w maseczkach.

PROPONOWANE TEMATY ZAJĘĆ

Dla wszystkich grup wiekowych:

Dla najmłodszych:

Dla szkół podstawowych:

Dla szkół ponadpodstawowych:

Zajęcia trwają do 2 godzin zegarowych i w zależności od tematu, składają się z dwóch lub trzech części: pierwszą stanowi prezentacja multimedialna, drugą – warsztaty polegające na własnoręcznym wykonaniu przez uczestników preparatów mikroskopowych – ich obserwacja, analiza oraz szkicowanie. Trzecia część to wycieczka terenowa. Jej tematyka zależy od pory roku i tematu poprzedzających części.

Warsztaty dla przedszkolaków trwają do 2 godzin (dokładny czas trwania zajęć jest uzgadniany z opiekunem grupy podczas zapisywania).

INFORMACJE I ZAPISY

 • tel. 723 615 000
 • e-mail ogrod.edukacja@obpan.pl

Wpłaty za zajęcia należy dokonać najpóźniej na tydzień przed planowanym przyjazdem, jednak nie wcześniej niż na 30 dni przed warsztatami.

Cennik opłat za zajęcia edukacyjne w sezonie 2020/2021 za grupę do 20 osób

kiedy przed godziną 9.00 pomiędzy 9.00-12.00 po godzinie 12.00
przez cały rok w dni powszednie 520,00 zł 620,00 zł 420,00 zł
zajęcia pozasezonowe* 400,00 zł 500,00 zł 300,00 zł

*Zajęcia pozasezonowe odbywają się w lipcu i sierpniu oraz w okresie listopad-luty. Ceny dotyczą wybranych zajęć.

 1. Cena warsztatów obejmuje wstęp do Ogrodu Botanicznego.
 2. W czasie pandemii podczas warsztatów obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa zarówno przez uczestników warsztatów, jak i ich opiekunów.
 3. Umówienie grupy na warsztaty edukacyjne odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: ogrod.edukacja@obpan.pl.

 

 

Terenowe warsztaty edukacyjne

 1.  Terenowe warsztaty edukacyjne odbywają się przez cały rok, we wszystkie dni tygodnia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 2. Grupa może liczyć do 20 uczestników. Przyjmowanie większych grup możliwe jest po ustaniu pandemii.
 3. W czasie pandemii podczas warsztatów obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.
 4. Umówienie grupy odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: ogrod.edukacja@obpan.pl.
 5. Warsztaty trwają do 2 godzin.
 6. Cena: przedszkolaki i uczniowie – 340 zł brutto;
 7. Wysokość dopłat powyżej 20 osób w grupie:
 • za osoby 1-5 – 51 zł brutto;
 • za osoby 6-10 – 136 zł brutto.

 

 

Terenowe warsztaty zoologiczne

 1. Terenowe warsztaty zoologiczne odbywają się w weekendy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 2. Grupa może liczyć do 10 uczestników.
 3. W czasie pandemii podczas warsztatów obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.
 4. Umówienie grupy odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia na: ogrod.edukacja@obpan.pl.
 5. Warsztaty trwają od 1 do 3 godzin.
 6. Cena: przedszkolaki i uczniowie – 330 zł brutto/godz.; kolejna godzina dopłata 120 zł brutto.

 

DANE DO PRZELEWU:

 • PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie 02-973 Warszawa, ul. Prawdziwka 2.
 • Konto bankowe: 10 1130 1017 0020 1462 9420 0025.
 • W tytule wpłaty prosimy podać: datę i godzinę zajęćliczbę dzieci oraz nazwę placówki w celu poprawnego zweryfikowania przelewu.
 • Prosimy o przesłanie danych do wystawienia faktury na adres: ogrod.edukacja@obpan.pl.
Powiększ czcionkę
Kontrast
Przewiń do góry