Skip to content

Ботанічний Cад Польської Aкадемії Hаук

Центр Збереження Біологічного Різноманіття в Поусіні

Ботанічний Сад Польської Академії Наук – Центр Збереження Біологічного Різноманіття в Поусіні
2 вулиця Prawdziwka, 02-973 Варшава ; адреса електронної пошти: e-mail sekretariat@ob.pan.pl