Od 12 maja w alei Dębowej na wielkoformatowych planszach oglądać można wystawę podsumowującą projekt FlorIntegral.
Celem projektu, realizowanego w latach 2018-2021, była poprawa stanu ochrony najcenniejszych gatunków roślin w Polsce poprzez integrację działań stosowanych w czynnej ochronie przyrody.
Przedmiotem ochrony zostało objętych 31 rzadkich i zagrożonych krajowych gatunków roślin naczyniowych, w tym:
– 29 objętych ochroną prawną,
– 28 zagrożonych lub narażonych na wyginięcie w Polsce,
– 2 endemity (tj. występujące tylko w Polsce),
– 6 subendemitów (tj. mających w Polsce główne miejsce występowania),
– 14 reliktów (tj. będących u nas pamiątką po szacie roślinnej z czasów prehistorycznych).
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zwiedzania wystawy, która poza ogromną porcją wiedzy i informacji o tym, jak chroni się w bankach nasion i bankach DNA zagrożone rośliny, dostarcza dużych wrażeń estetycznych.
Ekspozycja została przygotowana z dużą dbałością o detale i merytoryczny przekaz opracowany przez ekspertów realizujących projekt. A tych, którzy nie mogą do nas przyjechać, zachęcamy do obserwowania tego wydarzenia, w którym cyklicznie ukazywać się będą posty prezentujące poszczególne działania oraz rośliny objęte projektem.
Realizatorami projektu, poza pracownikami naszego Ogrodu, były zespoły ze Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie i Mikołowie, Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie i Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu.
Projekt został dofinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.
Wystawa dostępna w godzinach otwarcia Ogrodu, tj. 9-20.