Polska Akademia Nauk – Ogród Botaniczny
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa

tel. +48 22 648 38 56 w. 154
tel. 533 309 104, 792 775 500

e-mail: blog@obpan.pl
www: ogrod-powsin.pl