W czasopiśmie Forests ukazała się praca, której celem było przedstawienie nowej hipotezy wzrostu promieniowego drzew liściastych opartej na mechanizmie okołodobowych odkształceń tkanek roślinnych. Kambium waskularne jest głównym merystemem bocznym, odpowiedzialnym za wzrost wtórny drzew. Przez pryzmat zaproponowanej hipotezy proces ten może być rozumiany jako adaptacja do cyklicznie zmieniających się naprężeń mechanicznych działających w kierunku promieniowym. Naprężenia te generowane są przez floem w 24-godzinnym cyklu dobowym i powodują, że kambium, w kierunku promieniowym, jest poddawane nocnemu rozciąganiu i dziennemu ściskaniu. Floem pełni w tym układzie rolę młota, a drewno kowadła. Hipoteza ta wskazuje na transpirację jako źródło energii napędzającej ten układ mechaniczny (działający dzięki zmieniającej się w cyklu okołodobowym dużej różnicy potencjałów wodnych pomiędzy rośliną a otoczeniem).

Hipoteza skupia się wyłącznie na wzroście symplastycznym. W tej formie dostarcza ona alternatywnego, wobec obecnie funkcjonującego, wyjaśnienia procesu wzrostu promieniowego i toruje drogę do lepszej interpretacji takich zjawisk, jak np. formowanie się drewna wczesnego i późnego.

Kojs P., Miodek A., Miodek A.P., Włoch W. 2023. Vascular Cambium – Between the Hammer and the Anvil: A Tensile Stress Hypothesis on the Mechanism of Radial Growth of Broadleaved Trees. Forests 14(4): 823. https://doi.org/10.3390/f14040823