Artykuł dot. analizy anatomicznej relacji pomiędzy członami naczyń oraz typem komórek…

W czasopiśmie Trees – Structure and Function opublikowany został artykuł dotyczący analizy anatomicznej relacji pomiędzy członami naczyń oraz typem komórek...
Czytaj dalej

Seminarium on-line (Instytut Dendrologii PAN, PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie)

Dyrekcja PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie oraz Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku zaprasza do udziału...
Czytaj dalej

Działamy na rzecz klimatu

Nasz Ogród został członkiem Związku Ogrodów Botanicznych na rzecz Klimatu (Climate Change Alliance of Botanic Gardens)...   PAN Ogród Botaniczny...
Czytaj dalej

Artykuł o pseudostepach

W nowym numerze międzynarodowego czasopisma „Tuexenia” (nr 40) ukazał się artykuł naukowców PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie pt. „Pseudosteppes...
Czytaj dalej

Analiza modelu matematycznego obejmującego dynamikę wzrostu symplastycznego komórek inicjalnych kambium waskularnego

W roku 2020 pracownicy Laboratorium Anatomii Roślin skupili się m.in. na analizie modelu matematycznego obejmującego dynamikę wzrostu symplastycznego komórek inicjalnych...
Czytaj dalej

Nowy projekt konserwatorski

Zespół naukowców rozpoczyna kolejny projekt dotyczący ochrony bioróżnorodności w Tadżykistanie...   We współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym oraz Drużyną Ochrony...
Czytaj dalej

Monografia o florze Tadżykistanu

Wreszcie ukazała się książka, na którą świat botaników czekał od dawna – ilustrowana monografia o florze Tadżykistanu i obszarach przyległych...
Czytaj dalej

Encyclopedia of the World’s Biomes

Po wielu latach przygotowań ukazała się "Encyclopedia of the World's Biomes", której współautorem jest dyrektor ds. naukowych naszego Ogrodu prof....
Czytaj dalej

Badania nad Dracaena draco

Dracaena draco funkcjonuje w warunkach okresowego niedoboru wody. Analizowano rolę rozet liściowych D. draco w pozyskiwaniu i magazynowaniu wody z...
Czytaj dalej

Dzikie gatunki pokrewne roślinom uprawnym występujące w Polsce – monografia naukowa

Przygotowane pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez uczonych i praktyków z całej Polski, przebogate kompendium nt. rodzimych i...
Czytaj dalej

Opracowanie regionalnej czerwonej listy roślin województwa mazowieckiego 1997- 2020

Po reformie administracyjnej z 1997 r. ówczesny dyrektor ds. ogólnych PAN Ogrodu Botanicznego Wiesław Gawryś zainicjował prace nad stworzeniem regionalnej...
Czytaj dalej

Pozyskiwanie żywicy zwanej „smoczą krwią”

W 2019 roku w Brnie powstało Dragon Tree Consortium zrzeszające naukowców z całego świata, którzy badają smocze drzewa (Dracaena spp.)....
Czytaj dalej
1 2
Przewiń do góry