Dyrektor Ogrodu, prof. dr hab. Arkadiusz Nowak został wybrany do Komitetu Biologii Organizmalnej Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2028.

Komitet Biologii Organizmalnej jest komitetem naukowym działającym przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk.

Misją Komitetu Biologii Organizmalnej jest integracja środowisk naukowych i badaczy skupionych na teoretycznych i praktycznych aspektach życia organizmów oraz upowszechnianie tej wiedzy w społeczeństwie. Przedmiotem szczególnego zainteresowania Komitetu jest biologia mikroorganizmów, roślin, grzybów, zwierząt i człowieka, interakcje między tymi organizmami oraz ich powiązania ze środowiskiem przyrodniczym i społecznym.

Do głównych zadań Komitetu należy podejmowanie i wspieranie działań służących rozwojowi nauki, w szczególności, antropologii fizycznej, botaniki, fizjologii, mykologii, parazytologii i zoologii oraz wykorzystanie ich osiągnięć dla dobra społeczeństwa.