Przewodniczący Rady Naukowej

 • prof. dr hab. Jerzy Puchalski

Zastępcy Przewodniczącego

 • prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, czł. rzeczywisty PAN
 • prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

Sekretarz

 • dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN

Członkowie

 • prof. dr hab. Andrzej Anioł
 • dr Aneta Baczewska-Dąbrowska
 • dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof IO
 • prof. dr hab. Stanisław Gawroński
 • dr Małgorzata Grzyb
 • prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, czł. rzeczywisty PAN
 • prof. dr hab. Czesław Hołdyński,
 • dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN
 • dr Paweł Kojs
 • dr hab. Robert Malinowski
 • mgr inż. Mirosław Markowski
 • prof. dr hab. Anna Mikuła
 • prof. dr hab. Zbigniew Mirek
 • prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
 • prof. dr hab. Arkadiusz Nowak
 • prof. dr hab. Mariusz Piskuła, czł. korespondent PAN
 • prof. dr hab. Jerzy Puchalski
 • prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska
 • dr inż. Anna Rucińska
 • prof. dr hab. Marian Saniewski, czł. rzeczywisty PAN
 • dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM
 • prof. dr hab. Wojciech Święcicki, czł. korespondent PAN
 • prof. dr hab. Romuald Zabielski, czł. korespondent PAN
 • dr hab. Urszula Zajączkowska
 • dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ

Lista Członków Rady Naukowej PAN OB-CZRB w kadencji 2019-2022

Regulamin Rady Naukowej

Regulamin oceny pracowników naukowych PAN OB-CZRB dokonywanej przez Radę Naukową

KOMISJE RADY NAUKOWEJ

Komisja ds. Kadry Naukowej

 • przewodniczący – prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
 • członek – prof. dr hab. Andrzej Anioł
 • członek – prof. dr hab. Wojciech Święcicki

Komisja ds. Oceny Badań Naukowych i Rozwoju Ogrodu

 • przewodniczący – prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
 • członek – dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof. IO
 • członek – prof. dr hab. Czesław Hołdyński
 • członek – prof. dr hab. Anna Mikuła
 • członek – dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM

Komisja Wnioskodawcza

 • członek – dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof. IO
 • członek – prof. dr hab. Anna Mikuła
 • członek – prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
Przewiń do góry