Zespół botaników konserwatorskich pod kierunkiem prof. Arkadiusza Nowaka rozpoczął pierwszy tego typu na świecie eksperyment przeniesienia żłobików koralowatych. Są to niepozorne, bezzieleniowe rośliny należące do rodziny storczykowatych występujące naturalnie na niżu w buczynach storczykowych. Rośliny te należą do zagrożonych wyginięciem, szczególnie poza obszarami górskimi. Roślina ta jest objęta ścisłą ochroną gatunkową w Polsce i uwzględniona w Czerwonej Liście Roślin i Grzybów Polski. Zagrożone zniszczeniem populacje żłobika trafiły w ramach tzw. translokacji konserwatorskiej do naszego Ogrodu. W specjalnych szklanych i perforowanych boksach zostały włożone do specjalnie przygotowanych dołów pod okapem buków. W dołach i boksach odtworzono profil glebowy charakterystyczny dla leśnej rędziny występującej w miejscu donorowym. Ryzomy żłobików zostały umieszczone na szczytach cylindrów w taki sposób, aby możliwa była ich obserwacja poprzez kamery wziernikowe lub po podniesieniu całego boksu. Ma to na celu poznanie i monitorowanie stanu zachowania i fazy rozwojowej poszczególnych osobników. Eksperyment planowany jest na 5 lat. Biorą w nim udział zarówno botanicy – naukowcy, jak i również ogrodnicy i pracownicy techniczni.