Etnobiolog i pracownik naszego ogrodu dr Marcin Kotowski został członkiem dwóch ważnych komisji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN): Species Survival Commission (Komisja ds. Przetrwania Gatunków), Commission on Environmental, Economic and Social Policy (Komisja Polityki Środowiskowej, Gospodarczej i Społecznej) oraz grupy Sustainable Use and Livelihoods Specialist Group (Grupa specjalistów ds. zrównoważonego użytkowania i źródeł utrzymania).

IUCN to uznana organizacja zajmująca się ochroną przyrody i zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych, która od 1948 roku uchodzi za autorytet w tej dziedzinie. Misją IUCN jest wpływanie na społeczeństwa w celu ochrony przyrody i zapewnienia sprawiedliwego wykorzystania zasobów naturalnych. Komisja SSC IUCN zajmuje się budowaniem wiedzy o stanie gatunków i zagrożeniach dla nich, opracowując polityki i wytyczne oraz ułatwiając planowanie ochrony. Misją SSC jest zachowanie różnorodności biologicznej i sprawiedliwe wykorzystanie gatunków. SULi to wspólna inicjatywa SSC i CEESP. Mobilizuje ona globalną wiedzę specjalistyczną, aby sprostać wyzwaniom związanym z nadmierną eksploatacją dzikich gatunków, wspierając solidne modele zrównoważonego użytkowania spełniające ludzkie potrzeby.

Dotychczasowe badania dra Kotowskiego obejmowały badania nad etnobotaniką Tadżykistanu, między innymi nad obecnymi w tym regionie dzikimi krewnymi roślin uprawnych (CWR). Współpracując z Narodowym Ogrodem Botanicznym w Vácrátót dr Kotowski analizował także metody użytkowania roślin wykorzystywanych w tradycyjnym pasterstwie. W dziedzinie etnomykologii natomiast prowadził badania na dokumentacją tradycyjnie użytkowanych gatunków grzybów wielkoowocnikowych na Mazowszu.

Praca dr Kotowskiego ma na celu zrozumienie wiekowych zależności panujących między populacjami ludzkimi, a otaczającymi je elementami przyrody. Szeroko pojętym celem jego badań jest odkrywanie, dokumentowanie i analizowanie tych powiązań, a następnie ich wdrażanie w celu wspierania dalszego zrównoważonego współistnienie człowieka i przyrody.