Przewodniczący Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Jerzy Puchalski

Zastępcy Przewodniczącego:

Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, czł. rzeczywisty PAN

Prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

Sekretarz:

Dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN

Członkowie:

Prof. dr hab. Andrzej Anioł,

Dr Aneta Baczewska-Dąbrowska,

Dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof IO

Prof. dr hab. Stanisław Gawroński,

Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, czł. rzeczywisty PAN

Prof. dr hab. Czesław Hołdyński,

Dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN

Dr Paweł Kojs

Dr hab. Robert Malinowski,

Mgr inż. Mirosław Markowski,

Prof. dr hab. Anna Mikuła,

Prof. dr hab. Zbigniew Mirek,

Prof. dr hab. Zbigniew Miszalski,

Prof. dr hab. Arkadiusz Nowak

Prof. dr hab. Mariusz Piskuła, czł. korespondent PAN

Prof. dr hab. Jerzy Puchalski,

Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska,

Dr inż. Anna Rucińska,

Prof. dr hab. Marian Saniewski, czł. rzeczywisty PAN

Dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM

Prof. dr hab. Wojciech Święcicki, czł. korespondent PAN,

Dr Karolina Tomiczak,

Prof. dr hab. Romuald Zabielski, czł. korespondent PAN

Dr hab. Urszula Zajączkowska,

Dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ

Lista Członków Rady Naukowej PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie w kadencji 2019-2022 (pdf)

Regulamin Rady Naukowej

KOMISJE RADY NAUKOWEJ

Komisja ds. Kadry Naukowej:

przewodniczący –     prof. dr hab. Andrzej Grzywacz

członek       –     prof. dr hab. Andrzej Anioł

członek       –     prof. dr hab. Wojciech Święcicki

Komisja ds. Oceny Badań Naukowych i Rozwoju Ogrodu: 

przewodniczący –     prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

członek       –     dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof. IO

członek       –     prof. dr hab. Czesław Hołdyński

członek       –     prof. dr hab. Anna Mikuła

członek       –     dr hab. Justyna Wiland-Szymańska. Prof. UAM

Powiększ czcionkę
Kontrast
Przewiń do góry