Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Jerzy Puchalski

Zastępcy Przewodniczącego

prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, czł. rzeczywisty PAN

prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

Sekretarz

dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN

Członkowie

prof. dr hab. Andrzej Anioł

dr Aneta Baczewska-Dąbrowska

dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof IO

prof. dr hab. Stanisław Gawroński

prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, czł. rzeczywisty PAN

prof. dr hab. Czesław Hołdyński

dr hab. Joanna Jura-Morawiec, prof. PAN

dr Paweł Kojs

dr hab. Robert Malinowski

mgr inż. Mirosław Markowski

prof. dr hab. Anna Mikuła

prof. dr hab. Zbigniew Mirek

prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

prof. dr hab. Arkadiusz Nowak

prof. dr hab. Mariusz Piskuła, czł. korespondent PAN

prof. dr hab. Jerzy Puchalski

prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska

dr inż. Anna Rucińska

prof. dr hab. Marian Saniewski, czł. rzeczywisty PAN

dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM

prof. dr hab. Wojciech Święcicki, czł. korespondent PAN

dr Karolina Tomiczak

prof. dr hab. Romuald Zabielski, czł. korespondent PAN

dr hab. Urszula Zajączkowska

dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ

Lista Członków Rady Naukowej PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie w kadencji 2019-2022 (pdf)

Regulamin Rady Naukowej

KOMISJE RADY NAUKOWEJ

Komisja ds. Kadry Naukowej

przewodniczący – prof. dr hab. Andrzej Grzywacz

członek – prof. dr hab. Andrzej Anioł

członek – prof. dr hab. Wojciech Święcicki

Komisja ds. Oceny Badań Naukowych i Rozwoju Ogrodu

przewodniczący – prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

członek – dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof. IO

członek – prof. dr hab. Czesław Hołdyński

członek – prof. dr hab. Anna Mikuła

członek – dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM

Powiększ czcionkę
Kontrast
Przewiń do góry