Po wielu latach przygotowań ukazała się “Encyclopedia of the World’s Biomes”, której współautorem jest dyrektor ds. naukowych naszego Ogrodu prof. dr hab. Arkadiusz Nowak, który wraz z zespołem opisał roślinność traworośli Środkowej i Centralnej Azji (Grasslands and Shrublands of Kazakhstan and Middle Asia).

Pięciotomowa praca zbiorowa to unikalne dzieło, poświęcone globalnej syntezie biomów, uwzględniające najnowsze osiągnięcia biogeografii i ekologii. Wszystkie rozdziały książki mają wspólny porządek tematyczny, obejmujący znaczenie różnorodności biologicznej, główne antropogeniczne stresory i trendy, zmieniające się warunki klimatyczne oraz strategie ochrony roślinności w coraz bardziej przekształconym przez człowieka świecie.