e-mail m.grzyb@obpan.pl

tel. +48 22 648 38 56 w. 223

Problematyka badań:

 1. Analiza procesów różnicowania komórek roślinnych w kulturze in vitro.
 2. Wyjaśnienie uwarunkowań indukcji i ekspresji somatycznej embriogenezy paproci.
 3. Określenie roli endogennych hormonów w indukcji somatycznej embriogenezy.
 4. Śledzenie zmian zachodzących w trakcie formowania zarodków somatycznych z komórek wegetatywnych na poziomie fizjologicznym i morfologicznym (mikroskopia świetlna, elektronowa i konfokalna).

Wybrane publikacje:

 1. Grzyb M., Mikuła A. 2019 Explant type and stress treatment determine the uni- and multicellular origin of somatic embryos in the tree fern Cyathea delgadii Sternb. Plant Cell Tiss Org Cult 136:221–230 https://doi.org/10.1007/s11240-018-1507-5
 2. Tomiczak K., Grzyb M., Rybczyński J.J., Mikuła A. (2018) Somatic Embryogenesis and Somatic Embryo Cryopreservation of the Tree-Fern Cyathea Delgadii Sternb.. In: Jain S., Gupta P. (eds) Step Wise Protocols for Somatic Embryogenesis of Important Woody Plants. Forestry Sciences, vol 85. Springer, Cham, pp 291-303. https://doi.org/10.1007/978-3-319-79087-9_23
 3. Rybczyński J.J., Tomiczak K, Grzyb M, Mikuła A 2018 Morphogenic events in ferns: single and multicellular explants in vitro. In: Fernández H. (eds.) Current Advances in Fern Research. pp. 99-120 Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-319-75103-0_5
 4. Mikuła A, Grzyb M, Tomiczak K, Rybczyński JJ 2018 Experimental and practical application of fern somatic embryogenesis. In: Fernández H. (eds.) Current Advances in Fern Research. Springer, Cham pp 121-137 https://doi.org/10.1007/978-3-319-75103-0_6
 5. Grzyb M, Kalandyk A, Mikuła A 2018 Effect of TIBA, fluridone and salicylic acid on somatic embryogenesis and endogenous hormone and sugar contents in Cyathea delgadii Sternb. Acta Physiol Plant 40:1. https://doi.org/10.1007/s11738-017-2577-4
 6. Grzyb M., Kalandyk A., Waligórski P., Mikuła A. 2017. The content of endogenous hormones and sugars in the process of early somatic embryogenesis in the tree fern Cyathea delgadii Sternb. Plant Cell Tiss Org Cult 129: 387-397. doi: 10.1007/s11240-017-1185-8 pkt; IF 2,002; MNiSW 30.
 7. Domżalska L., Kędracka-Krok S., Jankowska U., Grzyb M., Sobczak M., Rybczyński J.J., Mikuła A. 2017. Proteomic analysis of stipe explants reveals differentially expressed proteins involved in early direct somatic embryogenesis of the tree fern Cyathea delgadii Sternb. Plant Science 258: 61-76. http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2017.01.017 pkt; IF 3,437; MNiSW 35.
 8. Mikuła A., Pożoga M., Grzyb M., Rybczyński J.J. 2015. An unique system of somatic embryogenesis in the tree fern Cyathea delgadii Sternb. – the importance of explant type, and physical and chemical factors. Plant Cell Tissue and Organ Culture 123: 467-478. doi: 10.1007/s11240-015-0850-z.
 9. Mikuła a., Tomaszewicz W., Dziurka M., Kaźmierczak A. Grzyb M., Sobczak M., Zdańkowski P., Rybczyński J.J. 2021. The origin of the Cyathea delgadii Sternb. somatic embryo is determined by developmental state of donar tissue and mutual balance of selected metabolites. Cells 10, 1388, 1-28. doi.org/10.3390/cells 100611388

Inne formy działalności:

 1. dydaktyka
 • ćwiczenia laboratoryjne dla doktorantów interdyscyplinarnych studiów doktoranckich pt. „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020” POKL.04.03.00-00-042/12-00; SGGW, Wydział Technologii Drewna, czerwiec-lipiec 2015, Warszawa
 • opieka nad wakacyjnymi praktykami zawodowymi studentów i stażystów SGGW – Pracownia Biotechnologii Roślin PAN OB-CZRB, lipiec-sierpień 2015, Warszawa
 1. działalność organizacyjna

Członek Komitetu Organizacyjnego XIV Ogólnopolskiej Konferencji Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin „Strukturalne, fizjologiczne i molekularne podstawy różnicowania roślin”, 14-17 września 2015, Poznań

Przewiń do góry