1. Czornik M., Drobnik A., Kojs P., Gibas P., Baron M., Bartnicka J., Horzela I., Czaplicka Kolarz K., Pyka I. 2007. Uwarunkowania lokalizacji Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych w województwie śląskim oraz jego sukcesu. W: Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych. K. Czaplicka – Kolarz, I. Pyka (Ed), GIG Katowice: 154.
  2. Dmuchowski W., Sołtykiewicz E. 2007. Hiperakumulacja cynku w liściach brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 13: 209-214.
  3. Dmuchowski W., Sołtykiewicz E., Woźniak J. 2007. The effect of urban environment on the phenological development of Tilia ‘Euchlora’ trees. Monographs of Botanic Garden: 1141-145.
  4. Rybczyński J.J, Borkowska B., Fiuk A., Gawrońska H., Śliwińska E., Mikuła A. 2007. Effect of sucrose concentration on photosynthetic activity of in vitro cultures Gentiana kurroo (Royle) germlings. Acta Physiologiae Plantarum 29: 445-453. doi 10.1007/s11738-007-0054-1.
  5. Monographs of Botanical Gardens 2007. vol. 1: pp: 1-151 (Eds) Rybczyński J.J., J.T. Puchalski
Przewiń do góry