Wczoraj w naszym Ogrodzie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej nowej kadencji. W posiedzeniu Rady uczestniczył przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Romuald Zabielski (również członek RN), który osobiście wręczył wszystkim obecnym mianowania do Rady Naukowej na czteroletnią kadencję przypadającą na lata 2023-2026.

W pierwszej części spotkania – wyborczej – wybrano Prezydium Rady, którego przewodniczącym został prof. dr hab. Romuald Zabielski. Na zastępców przewodniczącego wybrani zostali prof. dr hab. Mariusz Piskuła oraz prof. dr hab. Andrzej Jagodziński. Funkcję sekretarza Rady objęła prof. dr hab. Anna Mikuła. 

W dalszej części  dyrektor placówki – prof. dr hab. Arkadiusz Nowak – omówił działania, jakie prowadzone były w PAN Ogrodzie Botanicznym w roku 2022 oraz plan działalności na rok 2023 na polu nauki i działalności konserwatorskiej.

Na zakończenie spotkania wszystkich uczestników zaproszono na uroczyste odsłonięcie tablicy Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w alei Instytutów II Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN oraz obejrzenie wystawy towarzyszącej wydaniu książki „Tadżycki Tygiel. Odbicie natury Azji Środkowej w kulturze kulinarnej Tadżykistanu”.

Skład Rady TUTAJ