27 czerwca o godz. 14 odbędzie się seminarium pt. „Zmiany w naziemnej faunie i florze spowodowane globalnym ociepleniem i cofaniem się lodowców w Pamirze”.

Prelekcję wygłosi Alidovar Sodatsairov – członek Zespołu Botaniki Konserwatorskiej PAN Ogrodu Botanicznego.

Ocieplenie klimatu ma ogromny wpływ na zmniejszanie powierzchni lodowców na świecie. W Tadżykistanie, szczególnie we wschodniej części kraju, występuje kilkaset lodowców górskich. Lodowiec Fedczenki o długości ok. 88 km jest największym górskim lodowcem świata. Niestety, w ostatnich dekadach skurczył się o kilkanaście kilometrów.

Kurczenie się lodowców powoduje drastyczne zmiany w składach gatunkowych roślinności moren, wyleżysk śnieżnych i sąsiednich piargów. Wkraczanie gatunków obcych ekologicznie, a czasem także inwazyjnych staje się realnym zagrożeniem dla tych niezwykłych ekosystemów. Dlatego zespół badawczy PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie rozpoczyna projekt badań trzeciego bieguna, czyli obszarów zalodzonych gór Azji Środkowej.

Seminarium odbędzie się w języku angielskim.

Udział bezpłatny po zakupie biletu wstępu do Ogrodu lub na podstawie karnetu. 

Miejsce: sala konferencyjna w bud. L