W miniony wtorek, 27 czerwca, odbyło się seminarium z udziałem Alidowara Sodatsairova, który zaprezentował temat dotyczący zmian w faunie i florze spowodowanych globalnym ociepleniem i cofaniem się lodowców w górach Pamiru.  

Celem seminarium było przedstawienie założeń opracowywanego projektu, który będzie realizowany w Tadżykistanie w najbliższych trzech latach, w ramach którego naukowcy PAN Ogrodu Botanicznego prowadzić będą szeroko zakrojone badania nad skutkami zmian klimatycznych w tym regionie. Badania skupią się na takich aspektach, jak ekspansja gatunków rodzimych i obcych, zmiany zasięgów pionowych roślin, zmiany w proporcji bogactwa gatunkowego pod i nad ziemią, konkurencja między gatunkami endemicznymi i inwazyjnymi oraz bogactwo taksonomiczne tzw. kriokonitów, czyli mikroekosystemów lodowcowych. Badania będą realizowane w okolicy lodowca Fedczenki (najdłuższy górski lodowiec na świecie, ok. 78 km) oraz w rejonie Piku Majakowskiego na granicy z Afganistanem