instagram
fb

Sesje fotograficzne i filmowe

Zapraszamy do wykonywania sesji fotograficznych oraz filmowych na terenie PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Informujemy, że wszystkie sesje fotograficzne i filmowe są płatne.

 

REGULAMIN SESJI FOTOGRAFICZNYCH


§1.

Wszystkie sesje fotograficzne wykonywane na terenie Ogrodu są płatne bez względu na to, czy fotograf wykonuje je odpłatnie czy nieodpłatnie. Dotyczy to między innymi sesji narzeczeńskich i ślubnych, ciążowych, portertowych, rodzinnych i komunijnych.

§2.

Sesje fotograficzne mogą odbywać się pod warunkiem ich wcześniejszego zgłoszenia drogą e-mailową na adres informacja@obpan.pl Pisząc do nas, prosimy o podanie: imienia i nazwiska organizatora sesji, telefonu kontaktowego, określenia rodzaju sesji zdjęciowej oraz daty i sugerowanych godzin jej wykonania. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi na zgłoszenie w ciągu 24 godzin, prosimy o ponowny kontakt e-mailowy lub telefoniczny pod numerem 792 775 500.

§3.

Opłata ze sesję opisaną w §1 w trwającą do 3 godzin wynosi 200 zł brutto i musi zostać uregulowana przed jej rozpoczęciem w formie przelewu lub w kasie Ogrodu. Koszt każdej kolejnej rozpoczętej godziny wynosi 100 zł brutto.

Powyższa stawka nie dotyczy pozostałych rodzajów sesji , których koszt ustalany jest indywidualnie (szczegóły poniżej). Ostatecznej kwalifikacji sesji dokonuje kierownik Działu Promocji i Informacji lub upoważniony przez niego pracownik.

§4.

W wyżej podanej kwocie zawiera się wstęp do Ogrodu dla maksymalnie 4 osób. Pozostałe osoby biorące udział w sesji zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł za każdą kolejną osobę. W ramach sesji bezpłatnie można zaparkować jeden samochód.

§5.

Podczas wykonywania sesji należy mieć ze sobą bilet lub paragon potwierdzający wniesienie opłaty. Wykonywanie sesji bez posiadania odpowiedniej zgody i wniesienia opłaty wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty za sesję oraz opłaty specjalnej w wysokości 300 zł brutto pod rygorem natychmiastowego przerwania sesji i opuszczenia Ogrodu bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztu zakupionych biletów. Wszelkie decyzje w tej materii podejmuje koordynator obsługi odwiedzających lub upoważniony pracownik Ogrodu.

§6.

Sesja może odbywać się jedynie w godzinach pracy Ogrodu. Godziny sesji odbywającej się w oranżerii muszą zostać podane w zgłoszeniu e-mailowym ze względu na ograniczenia związane z zabiegami konserwacyjno-pielęgnacyjnymi lub innym wykorzystaniem obiektu.

§7.

Sesja fotograficzna może odbywać się jedynie na terenie udostępnionym do zwiedzania. Zabrania się wchodzenia na rabaty kwiatowe, elementy infrastruktury oraz na tereny Ogrodu wyłączone ze zwiedzania.

§8.

Na terenie Ogrodu obowiązuje zakaz zakłócania ciszy i spokoju, spożywania alkoholu, palenia papierosów i stosowania wszelkich używek, poruszania się na rowerach, hulajnogach, wrotkach, rolkach i deskorolkach, wprowadzania zwierząt (poza psami przewodnikami osób niepełnosprawnych), zrywania, niszczenia oraz pozyskiwania jakiegokolwiek materiału roślinnego. Na terenie Ogrodu obowiązuje całkowity zakaz używania dronów.

§9.

Dokonując opłaty za sesję, jej uczestnicy automatycznie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu sesji fotograficznych i Regulaminu zwiedzania Ogrodu jak również wszelkich zaleceń pracowników.

§10.

Za zniszczenia poczynione na terenie Ogrodu odpowiedzialność (w tym odpowiedzialność materialną) ponosi organizator sesji i/lub jej uczestnicy.

§11.

Wszelkie sytuacje sporne rozstrzyga koordynator obsługi odwiedzających lub upoważniony pracownik Ogrodu. Ich decyzje są ostateczne.


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

e-mailowy informacja@obpan.pl
telefoniczny 697 318 219.INFORMACJA DOTYCZĄCA SESJI KOMERCYJNYCH


Do sesji komercyjnych zaliczane są wszelkie sesje produktowe, modowe i reklamowe (w tym sesje z modelkami) wykonywane na potrzeby lokowania, promowania i sprzedaży produktów oraz usług, zamieszczane zarówno w mediach papierowych (gazetach, magazynach, ulotkach), jak i na stronach WWW oraz portalach społecznościowych. Do sesji komercyjnych zaliczane są także produkcje filmowe oraz sesje szkoleniowo-warsztatowe i wydarzenia organizowane przez fotografów oraz grupy fotograficzne.


Warunki wynajęcia terenu Ogrodu oraz koszt tego typu sesji ustalane są indywidualnie. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci ich zorganizowania: informacja@obpan.pl lub telefonicznie: 669 253 565. W sytuacji, kiedy zamówienie na wynajem odbywa się w charakterze ekspresowym, tj. zgłoszenie na dzień lub dwa przed planowanym terminem sesji, i nie ma możliwości podpisania porozumienia, wtedy płatność musi być dokonana przed sesją gotówką lub po okazaniu potwierdzenia wykonania przelewu.


Zapraszamy do współpracy!

 

Sesja ślubna

www.nadniebem.pl  

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.