instagram
fb

Sesje fotograficzne i filmowe

Zapraszamy do wykonywania sesji fotograficznych oraz filmowych na terenie PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Informujemy, że wszystkie sesje fotograficzne oraz komercyjne sesje zdjęciowe i filmowe są płatne.

 

REGULAMIN SESJI FOTOGRAFICZNYCH


§1.

Wszystkie sesje fotograficzne, wykonywane na terenie PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie są płatne, bez względu na to, czy fotograf wykonuje je odpłatnie czy nieodpłatnie.

§2.

Sesje fotograficzne mogą odbywać się w godzinach otwarcia Ogrodu pod warunkiem ich wcześniejszego zgłoszenia drogą e-mailową na adres informacja@obpan.pl.

Pisząc do nas, prosimy o podanie: imienia i nazwiska organizatora sesji, telefonu kontaktowego, określenia rodzaju sesji zdjęciowej oraz podanie daty i sugerowanych godzin jej wykonania. W przypadku nie otrzymania odpowiedzi na zgłoszenie w ciągu 24 godzin, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny pod numerem 792 775 500.

§3.

Opłata ze sesje trwającą do 3 godzin wynosi 200 zł brutto i musi zostać uregulowana przed jej rozpoczęciem w formie przelewu lub w kasie Ogrodu. Koszt każdej kolejnej rozpoczętej godziny to 100 zł brutto. UWAGA! Cena ta nie dotyczy sesji komercyjnych, których koszt ustalany jest indywidualnie (szczegóły poniżej). Ostatecznej kwalifikacji sesji dokonuje koordynator obsługi odwiedzających lub upoważniony przez niego pracownik Ogrodu.

§4.

W wyżej podanej kwocie zawiera się opłata za wstęp do Ogrodu dla maksymalnie 4 osób. Pozostałe osoby towarzyszące lub biorące udział w sesji zobowiązane są do zakupienia biletu wstępu do Ogrodu zgodnie z obowiązującym cennikiem. Opłata za parking nie jest wliczona w koszt sesji.

§5.

Paragon potwierdzający opłacenie sesji oraz specjalny bilet należy zachować do kontroli. Wykonywanie sesji bez posiadania odpowiedniej zgody i wniesienia opłaty, wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty za sesję oraz opłaty specjalnej w wysokości 300 zł brutto lub natychmiastowego przerwania sesji i opuszczenia Ogrodu bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztu zakupionych biletów. Wszelkie decyzje w tej materii podejmuje koordynator obsługi odwiedzających lub inny, upoważniony pracownik Ogrodu.

§6.

Sesja może odbywać się na terenie Ogrodu oraz oranżerii w standardowych godzinach pracy. Godziny sesji odbywającej się w oranżerii muszą zostać podane podczas dokonywania zgłoszenia ze względu na ograniczenia, związane z zabiegami konserwacyjno-pielęgnacyjnymi.

§7.

Uczestnicy sesji mają obowiązek poinformowania kasjera o udziale w sesji zdjęciowej. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty za sesję lub odmowy opłacenia sesji fotograficznej w kasie, pracownik ma prawo do niewpuszczenia uczestników sesji na teren Ogrodu.

§8.

Sesja fotograficzna może odbywać się jedynie na terenie udostępnionym do zwiedzania. Zabrania się wchodzenia na rabaty kwiatowe, elementy infrastruktury, obszary nie przeznaczone dla zwiedzających oraz zrywania roślin.

§9.

Dokonując opłaty za sesję, jej uczestnicy automatycznie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu sesji fotograficznych i Regulaminu zwiedzania Ogrodu oraz wszelkich zaleceń pracowników Ogrodu.

§10.

Za wszelkie zniszczenia odpowiedzialność materialną ponosi fotograf lub organizator sesji (osoba przesyłająca zgłoszenie sesji lub inna osoba wskazana w zgłoszeniu).

§11.

Na terenie Ogrodu Botanicznego obowiązuje całkowity zakaz używania dronów.

§12.

Wszelkie sytuacje sporne rozstrzyga koordynator obsługi odwiedzających lub upoważniony przez niego pracownik Ogrodu. Jego decyzje są ostateczne.


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt e-mailowy na adres informacja@obpan.pl lub telefoniczny pod numerem 792 775 500.SESJE KOMERCYJNE


Do sesji komercyjnych zaliczane są wszelkie sesje produktowe, modowe i reklamowe (w tym sesje z modelkami), wykonywane na potrzeby lokowania, promowania i sprzedaży produktów oraz usług, zamieszczane zarówno w mediach papierowych (gazetach, magazynach, ulotkach) jak i na stronach www oraz portalach społecznościowych. Do sesji komercyjnych zaliczane są także produkcje filmowe oraz sesje szkoleniowo-warsztatowe i wydarzenia organizowane przez fotografów oraz grupy fotograficzne.


Warunki wynajęcia terenu Ogrodu oraz koszt tego typu sesji ustalane są indywidualnie. Prosimy zatem o odpowiednio wcześniejsze zgłaszanie chęci ich zorganizowania do pani Kingi Biedrzyckiej na adres: k.biedrzycka@obpan.pl lub telefonicznie pod numerem 723 615 000.


Zapraszamy do współpracy!

 

Sesja ślubna

www.nadniebem.pl  

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.