Witamy w Polskiej Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym ¬– Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. Od 1974 roku na obszarze 40 hektarów gromadzimy cenne zbiory roślin, które udostępniamy do zwiedzania od 1990 roku. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zwiedzania Ogrodu.

Regulamin zwiedzania Ogrodu

§1
PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie dostępny jest dla zwiedzających w godzinach podanych m.in. na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz przy wejściach do Ogrodu. Poza regularnymi godzinami otwarcia wstęp do Ogrodu jest możliwy tylko i wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniej zgody.
§2
Wstęp do Ogrodu jest płatny, a zwiedzanie odbywa się na podstawie zakupionego biletu lub karnetu. Aktualny cennik znajduje się TUTAJ. Zwiedzający winien posiadać przy sobie bilet lub karnet i okazać go do kontroli na każde wezwanie pracownika Ogrodu. Zakupionego biletu wstępu nie można przekazywać innej osobie.
§3
Osoby poniżej 15 roku życia mogą przebywać w Ogrodzie tylko pod opieką dorosłych.
§4
Zwiedzający mogą poruszać się jedynie po wyznaczonych ścieżkach oraz innych miejscach udostępnionych do zwiedzania. Zabrania się wchodzenia na rabaty kwiatowe, elementy architektury ogrodowej oraz tereny wyłączone ze zwiedzania.
§5
Na terenie Ogrodu obowiązuje bezwzględny zakaz zrywania roślin i owoców oraz pozyskiwania jakiegokolwiek materiału roślinnego. Niektóre rośliny są trujące, dlatego dla własnego bezpieczeństwa nie należy ich dotykać, zrywać ani spożywać żadnych roślin, ich owoców lub nasion.
§6
Na terenie Ogrodu obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania i poruszania się na rowerach, skuterach, hulajnogach, deskorolkach, rolkach, wrotkach oraz innych pojazdach, które mogą stanowić zagrożenie dla zwiedzających. Inwalidzi mogą korzystać z wózków i rowerów za okazaniem dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
§7
Na terenie Ogrodu obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz rozpalania ognia, palenia papierosów, e-papierosów i tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania wszelkich używek. Zabrania się wnoszenia przedmiotów mogących zakłócić spokój (dotyczy to m.in. sprzętu sportowego oraz urządzeń grających) lub powodować zagrożenie dla innych.
§8
Zabrania się wprowadzania do Ogrodu jakichkolwiek zwierząt z wyłączeniem psów przewodników osób niewidomych i niepełnosprawnych.
§9
Fotografowanie na potrzeby prywatne jest nieodpłatne. Wykonywanie sesji fotograficznych, zarówno okolicznościowych, jak i komercyjnych, oraz nagrywanie materiałów wideo jest odpłatne i wymaga uzyskania stosownej zgody. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wykonywania sesji fotograficznych w Ogrodzie TUTAJ
§10
W Ogrodzie obowiązuje całkowity zakaz używania dronów oraz modeli latających.
§11
Za wszelkie zniszczenia odpowiedzialność (w tym odpowiedzialność materialną) ponosi zwiedzający. W przypadku zniszczeń dokonanych przez dzieci odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie dziecka.
§12
PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane niestosowaniem się do niniejszego regulaminu, nieprzestrzeganiem zasad korzystania z obiektu, a także ogólnych zasad BHP.
§13
Osoby niestosujące się do regulaminu zwiedzania Ogrodu mogą zostać poproszone o natychmiastowe opuszczenie go bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za bilety. Osoby łamiące regulamin w sposób rażący mogą podlegać sankcjom wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego lub karnego.
§14
Prosimy o przestrzeganie godzin otwarcia i opuszczenie ogrodu przed zamknięciem bram. Pozostawianie samochodu na parkingu poza wyznaczonymi godzinami skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej. Ogród nie odpowiada ponadto za pojazdy pozostawione na parkingu poza godzinami otwarcia.
§15
W sprawach nieuregulowanych regulaminem wiążące decyzje podejmuje dyrektor Ogrodu lub osoby przez niego upoważnione.

Aneks do Regulaminu zwiedzania Ogrodu
(obowiązuje od 25 kwietnia 2020 r. do odwołania)
§1
Podczas pobytu w Ogrodzie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych władz krajowych i Polskiej Akademii Nauk odnoszących się do pandemii, przestrzegać Regulaminu zwiedzania Ogrodu (powyżej) oraz wszelkich zaleceń pracowników.
§2
Do Ogrodu nie mają wstępu osoby podlegające kwarantannie lub chore na COVID-19 oraz inne choroby zakaźne.
§3
Osoby przebywające w Ogrodzie obowiązane są do zachowania stosownego dystansu od innych zwiedzających oraz obsługi i zachowania ścisłych zasad sanitarnych.
§4
Osoby nieprzestrzegające Regulaminu zwiedzania Ogrodu oraz wyżej wymienionych zaleceń będą proszone o opuszczenie go bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów zakupu biletu.
W razie uwag lub w celu zgłoszenia sytuacji niebezpiecznych należy kontaktować się pod numerami: 22 754 20 00 (pon.-pt. 7.30.00-15.30) oraz 697 318 219 (weekendy i święta 9.00-18.00).

Odwiedź wystawę
Lis
Powiększ czcionkę
Kontrast
Przewiń do góry