Skip to content

Witamy w Polskiej Akademii Nauk Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. Od 1974 roku na obszarze 40 hektarów gromadzimy cenne zbiory roślin, które udostępniamy do zwiedzania od 1990 roku. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zwiedzania Ogrodu.

Regulamin zwiedzania Ogrodu

§ 1
PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie dostępny jest dla zwiedzających w godzinach podanych m.in. na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz przy wejściach do Ogrodu. Poza regularnymi godzinami otwarcia wstęp do Ogrodu jest możliwy tylko i wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniej zgody.
§ 2
Wstęp do Ogrodu jest płatny, a zwiedzanie odbywa się na podstawie zakupionego biletu lub karnetu. Aktualny cennik znajduje się TUTAJ. Zwiedzający winien posiadać przy sobie bilet lub karnet i okazać go do kontroli na każde wezwanie pracownika Ogrodu. Zakupionego biletu wstępu nie można przekazywać innej osobie.

§ 3
W czasie pandemii obowiązują wytyczne władz krajowych i Polskiej Akademii Nauk, w tym m.in. obowiązek zachowania dystansu oraz zasłanianie ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych. Do Ogrodu nie mają wstępu osoby podlegające kwarantannie lub chore na COVID-19 oraz inne choroby zakaźne. Osoby przebywające w Ogrodzie obowiązane są do zachowania stosownego dystansu od innych zwiedzających oraz obsługi i zachowania ścisłych zasad sanitarnych.

§ 4
Osoby poniżej 15 roku życia mogą przebywać w Ogrodzie tylko pod opieką dorosłych.
§ 5
Zwiedzający mogą poruszać się jedynie po wyznaczonych ścieżkach oraz innych miejscach udostępnionych do zwiedzania. Zabrania się wchodzenia na rabaty kwiatowe, elementy architektury ogrodowej oraz tereny wyłączone ze zwiedzania.
§ 6
Na terenie Ogrodu obowiązuje bezwzględny zakaz zrywania roślin i owoców oraz pozyskiwania jakiegokolwiek materiału roślinnego. Niektóre rośliny są trujące, dlatego dla własnego bezpieczeństwa nie należy ich dotykać, zrywać ani spożywać żadnych roślin, ich owoców lub nasion.
§ 7

Na terenie Ogrodu obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania i poruszania się na rowerach, skuterach, hulajnogach, deskorolkach, rolkach, wrotkach, nartach oraz innych pojazdach, które mogą stanowić zagrożenie dla zwiedzających. Dzieci do lat 5 mogą jeździć na rowerach trójkołowych. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z wózków, rowerów lub innych pojazdów ułatwiających poruszanie się za okazaniem dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz zobowiązane są do oznaczenia ww. pojazdów naklejką oznaczającą pojazd uprzywilejowany – dla osoby niepełnosprawnej.
§ 8
Na terenie Ogrodu obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz rozpalania ognia, palenia papierosów, e-papierosów i tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania wszelkich używek. Zabrania się wnoszenia przedmiotów mogących zakłócić spokój (dotyczy to m.in. sprzętu sportowego oraz urządzeń grających) lub powodować zagrożenie dla innych.
§ 9
Zabrania się wprowadzania do Ogrodu jakichkolwiek zwierząt z wyłączeniem psów przewodników osób niewidomych i niepełnosprawnych.
§ 10
Fotografowanie na potrzeby prywatne jest nieodpłatne. Wykonywanie sesji fotograficznych, zarówno okolicznościowych, jak i komercyjnych, oraz nagrywanie materiałów wideo jest odpłatne i wymaga uzyskania stosownej zgody. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wykonywania sesji fotograficznych w Ogrodzie TUTAJ
§ 11
W Ogrodzie obowiązuje całkowity zakaz używania dronów oraz modeli latających.
§ 12

Wejście na teren Ogrodu podczas organizowanych wydarzeń jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku. Zgłaszając udział w wydarzeniu, które wymaga zapisów, jednocześnie wyraża się zgodę na publikację wizerunku w celach promocyjnych Ogrodu.

§ 13

Za wszelkie zniszczenia odpowiedzialność (w tym odpowiedzialność materialną) ponosi zwiedzający. W przypadku zniszczeń dokonanych przez dzieci odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie dziecka.
§ 14
PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane niestosowaniem się do niniejszego regulaminu, nieprzestrzeganiem zasad korzystania z obiektu, a także ogólnych zasad BHP.
§ 15
Osoby niestosujące się do regulaminu zwiedzania Ogrodu mogą zostać poproszone o natychmiastowe opuszczenie go bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za bilety. Osoby łamiące regulamin w sposób rażący mogą podlegać sankcjom wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego lub karnego.
§ 16
Prosimy o przestrzeganie godzin otwarcia i opuszczenie ogrodu przed zamknięciem bram. Pozostawianie samochodu na parkingu poza wyznaczonymi godzinami skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej. Ogród nie odpowiada ponadto za pojazdy pozostawione na parkingu poza godzinami otwarcia.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych regulaminem wiążące decyzje podejmuje dyrektor Ogrodu lub osoby przez niego upoważnione.
§18
Osoby nieprzestrzegające Regulaminu zwiedzania Ogrodu będą proszone o opuszczenie go bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów zakupu biletu. W razie uwag lub w celu zgłoszenia sytuacji niebezpiecznych należy kontaktować się pod numerami: 22 754 20 00, +48 607 291 501 (pon.-pt. 8.00-15.00).

 

Wykaz potencjalnych zagrożeń zdrowia i życia zwiedzających

 

Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
zapisz się
Godziny otwarcia i cennik
Zobacz w jakich godzinach możesz nas odwiedzić więcej
Wydarzenia w Ogrodzie
Zobacz aktualne wydarzenia w Ogrodzie
więcej