Zapraszamy do udziału w II Konkursie na największą dynię, którego finał odbędzie się 14 października w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie.

Celem konkursu jest:

  • Popularyzacja uprawy dyni i jej walorów żywieniowych;
  • Wymiana doświadczeń hodowlanych pomiędzy uczestnikami Konkursu;
  • Edukacja w zakresie hodowli i pielęgnacji dyń;
  • Propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Ważenie dyń, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 14 października o godz. 13.00 podczas obchodów Dnia Dyni. Jury spośród zgłoszonych dyń wybierze największą, a jej hodowca zostanie nagrodzony nagrodą Dyrektora PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa