instagram
fb

Warsaw Rose Trials

 

28 sierpnia 2020

W 2018 roku zainicjowano powstanie pierwszego w Polsce Ogrodu Testowego Nowych Odmian Róż w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie pod auspicjami World Federation of Rose Societies i honorowym patronatem Związku Szkółkarzy Polskich. Pierwsza międzynarodowa ocena odmian nadesłanych do tego Ogrodu, Warsaw Rose Trials, odbędzie się 28 sierpnia 2020 roku. Konkurs ten, organizowany we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Hodowców Róż, będzie miał miejsce w naszym Ogrodzie, gdzie znajduje się również Narodowa Kolekcja Odmian Uprawnych Róż.

To pierwszy Ogród Testowy w tej części kontynentu europejskiego, w którym hodowcy z całego świata mogą prezentować swoje najnowsze osiągnięcia w hodowli nowych odmian róż.

Kolekcja róż w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie została założona w 1998 roku, a w 2008 zyskała status kolekcji narodowej oraz przyjęła nazwę Narodowej Kolekcji Odmian Uprawnych Róż. Jest to największa kolekcja róż w kraju rozpoznawalna na skalę europejską w kwestii różnorodności odmian i gatunków. Kuratorem kolekcji jest dr hab. inż. Marta J. Monder, która w swojej pieczy ma również Ogród Testowy.

Ogród Testowy Nowych Odmian Róż jest podzielony na dwie części – A i B. Część A jest przeznaczona dla odmian, które nie są jeszcze dostępne na rynku, część B zawiera odmiany, które są dostępne na rynku, ale nie dłużej niż 5 lat.

Róże do konkursu są przyjmowane każdego roku na jesieni do końca listopada oraz na wiosnę do końca kwietnia. Wszyscy hodowcy mogą przysłać dowolną liczbę odmian. Rejestracja na rok 2020 jest ciągle otwarta. Pierwszy oficjalny konkurs jest zaplanowany na sierpień 2020 i będzie to doskonała okazja nie tylko ku temu, aby wziąć udział w nowym konkursie, ale także aby odwiedzić Polskę, Warszawę i nasz piękny Ogród Botaniczny. Dla najwyżej ocenionej nowości przewidziane jest szczególne wyróżnienie Bursztynowa Róża Warszawy.

Regulamin Warsaw Rose Trials
www.warsawrosetrials.pl
tel. 604 605 287, e-mail info@warsawrosetrials.pl

 

28th of August 2020

In the world of rose trials, a new idea was put forward last year. In Warsaw, the capital of Poland, a new contest called The Warsaw Rose Trials is being prepared. It will be taking place in the wonderful Botanical Garden of PAN (Polish Academy of Sciences), where there is also the National Collection of Roses. The Trials are organised by the Botanical Garden in close cooperation with the Polish Association of Rose Breeders.

The Collection of the Botanical Garden was founded in 1998, and in 2008 acquired a status of a national collection assuming the name of the National Collection of Rose Cultivars. This is the largest collection of roses in the country and it is important on a world scale in terms of diversity of cultivars and species. The Curator of Collection - PhD Marta Monder is also taking care of planning and planting roses for the Trials. As the Warsaw Rose Trials is a novelty in this part of Europe, which is colder than rest of western part, some of rose breeders could worry about low temperatures in winter. However it doesn’t present a problem. Roses in Poland just need winter protection. And the same happens in the Botanical Garden. All roses both in the collection and meant for Trials are covered for winter with pile of soil or bark. It is sufficient for roses from 6A USDA zone to survive even harsh winter.

The Warsaw Rose Trials has two sections - A and B. Section A is meant for new roses which are not on the market yet, and section B offers place for roses which are present on the market, however not longer than 5 years.

Roses are accepted every year in autumn till the end of November and in spring from March till the end of April. All breeders are welcome to send as many varieties of roses as they wish, and registration for 2020 is still open. The Botanical Garden can guarantee a lot of space. The First official contest is planned for September 2020. It will be a great occasion not only to enter the new contest but to visit Poland and wonderful Botanical Garden as well. The greatest attraction will be the main prize - Amber Rose!

Detailed information:
www.warsawrosetrials.pl
phone +48 604 605 287, email: info@warsawrosetrials.pl

Statute for Section A
Statute for Section B

 

 

PLAN OGRODU    drukuj

Aby przejść do opisu wybranych kolekcji roślin, kliknij interesujący Cię obszar na planie.