e-mail a.baczewska-dabrowska@obpan.pl

tel +48 22 648 38 56 w. 230

Problematyka badań:

Moje zainteresowania naukowe dotyczą trzech obszarów badań:

1. Wpływ środowiska miejskiego na drzewa:

 • różnice w fenologicznym rozwoju drzew
 • zmiany składu chemicznego liści drzew pod wpływem środowiska miejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem stresu solnego
 • określenie roli lipidów prenylowych w procesie aklimacji drzew
 • zmiany anatomiczne liści (wybranych epitopów pektyn i białek AGP).

2. Biomonitoring zanieczyszczeń środowiska:

 • określanie stopnia zanieczyszczenia środowiska.

3. Rola związków biologicznie czynnych (olejków eterycznych, flawonoidów i fenolokwasów) w odpowiedzi na stresy środowiskowe.

Publikacje w czasopismach z IF:

 1. Dmuchowski, W., Brągoszewska, P., Gozdowski, D., Baczewska-Dabrowska, A. H., Chojnacki, T., Jozwiak, A., Swiezewska, E., Gworek, B., Suwara, I. 2019. Strategy of Ginkgo biloba L. in the mitigation of salt stress in the urban environment. Urban Forestry & Urban Greening, 38, 223-231 (IF=3,053).
 2. Dąbrowski, P., Baczewska-Dąbrowska, A.H., Kalaji, H.M., Goltsev, V., Paunov, M., Rapacz, M., Wójcik-Jagła, M., Pawluśkiewicz, B., Bąba, W., Brestic, M. 2019. Exploration of Chlorophyll a Fluorescence and Plant Gas Exchange Parameters as Indicators of Drought Tolerance in Perennial Ryegrass. Sensors, 19, 2736 (IF=2.475).
 3. Milewska-Hendel A., Baczewska A.H., Sala K., Dmuchowski W., Brągoszewska P., Gozdowski D., Jozwiak A., Chojnacki T., Swiezewska E., Kurczynska E. 2017. Quantitative and qualitative characteristics of cell wall components and prenyl lipids in the leaves of Tilia x euchlora trees growing under salt stress. PLoS ONE 12(2): e0172682. doi:10.1371/journal.pone.0172682
 4. Dąbrowski P., Kalaji M.H., Baczewska A.H., Pawluśkiewicz B., Borawska-Jarmułowicz B., Panuov M., Gotsev V. 2017. Delayed chlorophyll a fluorescence, MR 820, and gas exchange changes in perennial ryegrass under salt stress, Journal of Luminescence, 183:322-333. doi.org/10.1016/j.jlumin.2016.11.031
 5. Sienkiewicz-Paderewska D., Dmuchowski W., Baczewska A.H., Brągoszewska P., Gozdowski D. 2017. The effect of salt stress on lime aphid abundance on Crimean linden (Tilia ‘Euchlora’) leaves, Urban Forestry & Urban Greening, 21:74-79. doi.org/10.1016/j.ufug.2016.11.010
 6. Baczewska A.H., Dmuchowski W., Gworek B., Dąbrowski P., Brągoszewska P. 2016. Porównanie metod bioindykacyjnych w ocenie stopnia zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi w Warszawie, Przemysł Chemiczny, 95 (3):334-338. doi: 10.15199/62.2016.3.1
 7. Brągoszewska P., Gworek B., Dmuchowski W., Gozdowski D., Baczewska A.H. 2016. Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi (Zn, Pb, Cd, Cr) na terenie miasta Jaworzno (woj. śląskie), Przemysł Chemiczny, 95(3): 358-362. doi: 10.15199/62.2016.3.5
 8. Dąbrowski P., Baczewska A.H., Pawluśkiewicz B., Paunov M., Alexantrov V., Goltsev V., Kalaji M.H. 2016. Prompt chlorophyll a fluorescence as a rapid tool for diagnostic changes in PSII structure inhibited by salt stress in Perennial ryegrass, Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology, 157:22-31. doi:10.1016/j.jphotobiol.2016.02.001
 9. Dąbrowski P., Poniecka B., Baczewska A.H., Gworek B. 2016. Wpływ transportu drogowego na zanieczyszczenie gleb i roślin ołowiem i chromem, Przemysł Chemiczny, 95(3): 384-388. doi: 10.15199/62.2016.3.10
 10. Gworek B., Dmuchowski W., Koda E., Marecka M., Baczewska A.H., Brągoszewska P., Sieczka A., Osiński P. 2016. Impact of the Municipal Solid Waste Łubna Landfil on Environmental Pollution by Heavy Metals, Water, 8(10):470-485. doi:10.3390/w8100470
 11. Dąbrowski P., Pawluśkiewicz B., Baczewska A.H., Kalaji H. 2015. Chlorophyll a fluorescence and gas exchange of chosen perennial ryegrass (Lolium perenne L.) varieties under long term exposure to shade. Zemdirbyste-Agriculture 102(3): 305-312. doi: 10.13080/z-a.2015.102.039.
 12. Baczewska A.H., Dmuchowski W., Jozwiak A., Gozdowski D., Brągoszewska P., Dąbrowski P., Swiezewska E. 2014. Effect of salt stress on prenol lipids in the leaves of Tilia ‘Euchlora’. Dendrobiology 72: 177-186. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.072.015.
 13. Dmuchowski W., Gozdowski D., Brągoszewska P., Baczewska A.H., Suwara I. 2014. Phytoremediation of zinc contaminated soils using silver birch (Betula pendula Roth). Ecological Engineering 71: 32-35. doi:10.1016/j.ecoleng.2014.07.053.
 14. Dmuchowski W., Baczewska A.H., Gozdowski D., Rutkowska B., Szulc W., Suwara I., Brągoszewska P. 2014. Effect of salt stress caused by deicing on the content of microelements in leaves of linden. Journal of Elementology 19(1): 65-79. doi:10.5601/jelem.2014.19.1.588
 15. Dmuchowski W., Gozdowski D., Baczewska A.H., Brągoszewska P. 2013. Evaluation of various bioindication methods of measuring zinc environmental pollution. International Journal of Environment and Pollution 51(3): 238-254. doi: 10.1504/IJEP.2013.054043.
 16. Dmuchowski W., Gozdowski D., Baczewska A.H., Brągoszewska P. 2013. Effect of salt stress on the chemical composition of leaves of different trees species in urban environment. Fresenius Environmental Bulletin, 22 (3): 987-994.
 17. Dąbrowski P., Pawluśkiewicz B., Kalaji H., Baczewska A.H. 2013. The effect of light availabity on LAI, biomass production and plant species composition of park grassland in Warsaw. Plant, Soil and Environment 59(12): 543-548.
 18. Dmuchowski W., Gworek B., Gozdowski D., Baczewska A.H., Muszyńska A., 2011. Spatial air pollution by heavy metals in the area of lead and zinc smelter in Bukowno near Olkusz. Przemysł Chemiczny 90(2): 223-228
 19. Dmuchowski W., Gworek B., Gozdowski D., Baczewska A.H., Maciaszek D., 2011. Assessment of changes in air pollution by lead, zinc and chromiumin the area of steel mills in Warsaw in the years 1993-2008. Przemysł Chemiczny 90(2): 92-95.
 20. Dmuchowski W., Brogowski Z., Baczewska A.H. 2011.Evaluation of vigour and health of street trees in Warsaw using the foliar ionic status. Polish Journal of Environmental Studies 20(2): 489-496.
 21. Dmuchowski W., Gozdowski D., Baczewska A.H. 2011. Comparison of four bioindication methods for assessing the degree of environmental lead and cadmium pollution. Journal of Hazardous Materials 197: 109-118. doi:10.1016/j.jhazmat.2011.09.062.

Publikacje w czasopismach z listy MNiSW

 1. Dąbrowski P., Pawluśkiewicz B., Baczewska A.H., Łukasik I., Goltsev V., Kalaji H.M. 2015. Evaluation the vigour of urban green lawn grown under long-term shade conditions by the use of chlorophyll fluorescence technique. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW 47(3): 203-210. doi:10.1515/sggw-2015-0025.
 2. Dmuchowski W., Baczewska A.H., Gozdowski D., Bragoszewska P. 2011. The effect of noise barriers on reduction of immission of heavy metals from the fast lane. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 564: 49-54.
 3. Baczewska A.H., Dmuchowski W., Gozdowski D., Styczek M., Brągoszewska P. 2011. The influence of saline stress on the abundance of lime aphid (Eucallipterus tiliae L.) on the leaves of street trees – Crimean linden. Proceedings of ECOpole 5(1):13-19.
 4. Dmuchowski W., Gozdowski D., Baczewska A.H., Brągoszewska P. 2011. Evaluation of the arsenic environmental pollution on the basis of different bioindicative methods. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 48: 391-402.
 5. Baczewska A.H., Dmuchowski W., Gozdowski D., Brągoszewska P. 2011. Changes in health status and chemical composition of tree leaves of the Crimean linden in the years 2000 and 2009. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 48: 84-95.
 6. Dmuchowski W., Baczewska A.H. 2011. Heavy metal content in city trees leaves used for compost production. Ecological Chemistry and Engineering A 18(3): 347-353.
 7. Dmuchowski W., Gozdowski D., Baczewska A.H., Brągoszewska P. 2011. The comparison bioindication methods in the assessment of environmental pollution with heavy metals. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 50: 170-175.
 8. Dmuchowski W., Baczewska A.H., Brągoszewska P. 2011. Reaction of street trees to adverse environmental conditions in the centre of Warsaw. Ecological Questions 15: 97-105.
 9. Dmuchowski W., Baczewska A.H., Gozdowski D. 2010. Lead, cadmium and zinc in the waste of urban green areas, as raw materials for the production of compost. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 547: 85-93.
 10. Dmuchowski W., Baczewska A.H., Gozdowski D. 2009. Evaluation of the lead environmental pollution in Warsaw on the basis bioindicative methods. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 40: 431-438.

Rozdziały w monografiach:

 1. Baczewska A.H., Dmuchowski W., Puchalski J. 2017. The effect of big city environment on urban trees growing in Warsaw. In: Ravnjak B., Bavcon J., Sharrock S. (eds.) Autochtonous Plants in Urban Environment, University Botanic Gardens Ljubljana pp. 60-68. 5 pkt
 2. Dmuchowski W., Baczewska A.H., Gozdowski D. 2012. Silver Birch (Betula pendula Roth.) as Zinc Hyperaccumulator (In): Nriagu J., Pacyna J., Szefer P., Markert B., Wuenschmann S., Namiesnik J., eds. Heavy metals In the Environmental Series, Progress In environment al Science, Technology and Management, Maralte B.V., Voorschoten, The Netherlands, 19-25.
 3. Dąbrowski P., Baczewska A.H., Pawluśkiewicz B. 2013. Hazard identification the subject of protection of the Natura 2000 ‘Natoliński Forest”. „The management in river valleysin Natura 2000 areas”, 83- 94.

Realizowane projekty:

 1. Grant własny nr N N305 368938„Reakcje drzew na stres solny – wpływ wybranych związków organicznych na zwiększenie ich tolerancji”. Realizacja w latach 2010-2013 w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB, ul. Prawdziwka 2 02-973 Warszawa. Główny wykonawca.

Inne formy działalności:

a) dydaktyka:

 • coroczna opieka nad wakacyjnymi praktykami zawodowymi studentów SGGW i UW – Pracownia Ekologii Roślin PAN OB-CZRB, Warszawa

b) działalność organizacyjna:

 • Komitet Organizacyjny XIII Ogólnopolskiej Konferencji Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin „Komórka roślinna obiektem manipulacji genetycznych i fizjologicznych”, 24-27 września 2012, Rogów
 • Komitet Organizacyjny XIV Ogólnopolskiej Konferencji Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin „Komórka roślinna obiektem manipulacji genetycznych i fizjologicznych”, 14-17 września 2015, Poznań.

c) działalność popularyzacyjna:

 • Wykład „Dlaczego drzewa umierają w Warszawie?” w ramach Wszechnicy Ogrodu, Festiwal Ogrodowy PAN Ogrodu Botanicznego – CZRB w Powsinie, 20 maja 2015, Warszawa-Powsin
Przewiń do góry