Ogłoszenie z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zakup oraz dostawa autobusu elektrycznego do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

Ogłoszenie z dnia 12 grudnia 2019 r.

Usługa metabarkodingu prób uzyskanych na drodze amplifikacji 1620 prób typu eDNA dla PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 12 grudnia 2019 r.

Wynajem i obsługa serwisowa drukarek – urządzeń wielofunkcyjnych dla PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2019 r.

Zakup posiłków regeneracyjnych wraz z dostawą dla pracowników PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2019 r.

Świadczenie usług ochrony, monitorowania sygnałów systemów alarmowych w budynkach zamawiającego oraz patrolowania terenu Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

Ogłoszenie z dnia 6 grudnia 2019 r.

Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu urządzenia badawczego do cyfrowej korelacji obrazu do badań biomechanicznych (Q-400 oraz Micro DIC Dantec Dynamics) do możliwości pomiarów 3D polegająca na zakupie oraz dostawie dodatkowej kamery.

Ogłoszenie z dnia 4 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki MERCEDES BENZ C 200 KOMPRESSOR

Ogłoszenie z dnia 4 grudnia 2019 r.

Sukcesywna dostawa środków czystości w roku 2020 do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 4 grudnia 2019 r.

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych w roku 2020 do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 8 listopada 2019 r.

Zakup oraz dostawa kory do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 19 września 2019 r.

Zapytanie ofertowe w celu oszacowanie wartości zamówienia na wykonanie usługi naprawy i modernizacji 10 miejsc ujęcia wody, zakładającą w przyszłości podłączenie do systemu nawadniania systemowego za pomocą sterowników w PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie.

Ogłoszenie z dnia 19 września 2019 r.

Wykonanie, złożenie oraz dostawa do siedziby Zamawiającego broszur informacyjnych dla PAN Ogrodu Botanicznego. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Ogłoszenie z dnia 17 września 2019 r.

Wykonanie usługi oceny dendrologicznej w celu wykonania koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych w PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie.

Ogłoszenie z dnia 11 września 2019 r.

Remont podłogi o powierzchni 50 m2 (terakota własna PAN OB) wraz z oblistwowaniem w budynku Fangorówka w PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie (Willa Janówek, budynek H).

Ogłoszenie z dnia 5 września 2019 r.

Sukcesywna sprzedaż benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do środków transportu oraz do maszyn Zamawiającego, z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji w systemie elektronicznych kart paliwowych.

Ogłoszenie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Zakup oraz dostawa kory do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Zakup oraz dostawa materiału roślinnego do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Daewoo Lanos

Informujemy, iż w związku z brakiem złożonych ofert, termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 6 września 2019r.

Ogłoszenie z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Przetarg na: Rozbudowę istniejącej szklarni o szklarnię aklimatyzacyjną w Polskiej Akademii Nauk – Ogrodzie Botanicznym Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17

Ogłoszenie z dnia 30 lipca 2019 r.

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowych dysków SSD do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie w ilości 35 szt.

Ogłoszenie z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego zestawu do amplifikacji do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

Ogłoszenie z dnia 11 czerwca 2019 r.

Wykonanie usługi identyfikacji składu białkowego z łącznie 50 próbek żelu uzyskanego po elektroforezie dwukierunkowej 2D-PAGE

Ogłoszenie z dnia 4 czerwca 2019 r.

Dostawa sprzętu komputerowego do PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 24 maja 2019

Wykonanie usługi pod nazwą: “Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): półroczna, roczna oraz pięcioletnia obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”

Ogłoszenie z dnia 17 maja 2019

Zamówienie z wolnej ręki: Usługi środowiska naturalnego – monitorowanie restytucji dzwonecznika wonnego realizowanego w ramach projektu POIIŚ 2014-2020 nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Ogłoszenie z dnia 10 maja 2019

Zakup oraz dostawa fabrycznie nowych rejestratorów HOBO wraz z wzorcowaniem w ilości 9 szt. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Ogłoszenie z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Dostawa paneli siatkowych w ilości 330 szt. służących ochronie przeciw roślinożercom. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Ogłoszenie z dnia 18 kwietnia 2019 r.

PAN Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): półroczna, roczna oraz pięcioletnia obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”.

Ogłoszenie z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Przetarg na: Usługi środowiska naturalnego – wsiedlenie roślin dzwonecznika wonnego oraz ich pielęgnacja realizowanego w ramach projektu POIIŚ 2014-2020 nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Ogłoszenie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Przetarg na: Usługi środowiska naturalnego – monitorowanie restytucji dzwonecznika wonnego realizowanego w ramach projektu POIIŚ 2014-2020 nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Ogłoszenie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Wykonanie usługi sekwencjonowania DNA metodą Sanger’a. Sekwencjonowanie obu nici DNA z 968 nieoczyszczonych matryc wraz z analizą bioinformatyczną otrzymanych wyników sekwencjonowania

Ogłoszenie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Opracowanie kanwy graficznej materiałów promocyjnych w ramach projektu „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17.

Ogłoszenie z dnia 21 marca 2019 r.

Zakup oraz dostawa podłoży i nawozów do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 19 marca 2019 r.

Ogłoszenie o Konkursie dla osób fizycznych na świadczenie, w ramach umowy-zlecenia, czynności związanych z obsługą zwiedzających w dni powszednie w godzinach otwarcia Ogrodu do zwiedzania.

Ogłoszenie z dnia 18 marca 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie dla osób fizycznych na stanowisko edukator w ramach umowy-zlecenia.

Ogłoszenie z dnia 11 marca 2019 r.

Zakup oraz dostawa materiału roślinnego do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 8 marca 2019 r.

Zakup oraz dostawa 150 m3 ziemi ogrodowej do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 28 lutego 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie na menadżera ds. gastronomicznych na zasadach kontraktu menadżerskiego w PAN Ogrodzie Botanicznym-CZRB w Powsinie

Ogłoszenie z dnia 15 lutego 2019 r.

Sukcesywna dostawa azotu ciekłego do PAN Ogrodu Botanicznego-CZRB w Powsinie. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Ogłoszenie z dnia 15 lutego 2019 r.

Wykonanie przeglądu technicznego samochodu marki Subaru Forester 2L, rok produkcji 2011 oraz wykonanie określonych prac naprawczych. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 POIS.02.04.00-00-0006/17: “FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”

Ogłoszenie z dnia 14 lutego 2019 r.

Cięcie pielęgnacyjne żywopłotów z cisów

Ogłoszenie z dnia 14 lutego 2019 r.

Ogłoszenie o Konkursie dla osób fizycznych na świadczenie w ramach umowy zlecenia prac ogrodniczych i pielęgnacyjnych w PAN Ogrodzie Botanicznym w Powsinie.

Ogłoszenie z dnia 11 lutego 2019 r.

Ogłoszenie o Konkursie dla osób fizycznych na świadczenie, w ramach umowy-zlecenia, czynności związanych z obsługą zwiedzających w dni wolne od pracy (soboty, niedziele) i święta oraz dodatkowo 2 maja oraz 21 czerwca br. w godzinach otwarcia Ogrodu do zwiedzania.

Ogłoszenie z dnia 11 lutego 2019 r.

Ogłoszenie o Konkursie dla osób fizycznych na świadczenie, w ramach umowy-zlecenia, czynności związanych z obsługą zwiedzających w dni powszednie w godzinach otwarcia Ogrodu do zwiedzania.

Powiększ czcionkę
Kontrast
Przewiń do góry