Stanowisko Dyrektor
Miejsce pracy Stacja Naukawa PAN w Brukseli
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat konkursu: Biuro Współpracy z Zagranicą PAN, pokój 2509 pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa Pałac Kultury i Nauki W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data stempla pocztowego bądź data i godzina przesłania skanu oferty na adres elektroniczny kadry@pan.pl
Status aktualne

Konkurs na dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli – Oferty pracy – Biuletyn Informacji Publicznej Polska Akademia Nauk (pan.pl)